THIỀN CA DƯỢC SƯ

Về Quê Tây Phương
(Click vào đây để nghe & hát 1)
(Click vào đây để nghe & hát 2)
Nhạc: Tàu Về Quê Hương
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Bạn ơi đô thành giờ đây khi thấy không quen
Mau vô trong chùa mình tu ta thấy vui hơn
Về đây mình kết thiện duyên  
Về đây mình sống vui hơn
Về đây đời sống an vui chẳng bao giờ phiền
Không ai thương mình bằng ta thương chính thân ta
Không ai cho bằng tình thương Phật có cho ta
Về đây mình sống như tiên
Một con đường mới ta đi
Một căn chùa bé xinh xinh ta tu hành thiền.
Tu là ta làm mới, đời tu là xuân phơi phới

Phước đi theo ta, phước đi theo ta, theo ta về
Tu là mây mười hướng, không tu là duyên nghiệp chướng
Ta đi nơi đâu ta đi nơi đâu thiện duyên ở đó
Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất
Phước đưa ta đi phước đưa ta đi phước đưa ta lại
Hương tu bay xa mười hướng, đời tu luôn hạnh phúc
Phước đi theo ta phước đi theo ta theo tháng ngày qua
Khi ta tu rồi tình thương cho khắp quê hương
Giúp cho con người đời vui trong nắng trong sương
Đời tu để đến Tây Phương nhà cao rộng lớn thênh thang 
Dọc ngang đều có trân châu thất bảo từng hàng
Thương cho thân người từ khi chung kiếp phong ba
Sinh ra trong đời làm thân đau khổ trôi xa
Giờ đây từ bỏ xa hoa, đời tu là dứt phong ba 
Đi tu là đến quê ta Tây Phương là nhà.

Tu là ta làm mới, đời tu là xuân phơi phới

Phước đi theo ta, phước đi theo ta, theo ta về
Tu là mây mười hướng, không tu là duyên nghiệp chướng
Ta đi nơi đâu ta đi nơi đâu thiện duyên ở đó
Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất
Phước đưa ta đi phước đưa ta đi phước đưa ta lại
Hương tu bay xa mười hướng, đời tu luôn hạnh phúc
Phước đi theo ta phước đi theo ta theo tháng ngày qua
Khi ta tu rồi tình thương cho khắp quê hương
Giúp cho con người đời vui trong nắng trong sương
Đời tu để đến Tây Phương nhà cao rộng lớn thênh thang 
Dọc ngang đều có trân châu thất bảo từng hàng
Thương cho thân người từ khi chung kiếp phong ba
Sinh ra trong đời làm thân đau khổ trôi xa
Giờ đây từ bỏ xa hoa, đời tu là dứt phong ba 
Đi tu là đến quê ta Tây Phương là nhà.
--o0o--