THIỀN CA DƯỢC SƯ
 

Học Hạnh Mục Kiền Liên

(Click vào đây để nghe & hát 1)
Nhạc: Con Đường Xưa Em Đi
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---

 

Những người không biết ơn

Đời luôn lắm não phiền

Trong lòng thêm tái tê.

Tôi chọn con đường đi

Theo Thầy Mục Kiền Liên

Gợi lòng luôn gắn tu.

Những người có hiếu tâm

Thì không có não phiền

Trong lòng luôn thảnh thơi.

Theo chân thầy Kiền Liên

Hiếu Phụng dưỡng mẹ cha

Đạo làm con nhớ ghi.

Nay đây, người khắp năm châu

Cùng nhau hướng về

Hạnh Mục Liên đã làm

Hôm nay, đạo hiếu loan truyền

Trên khắp cuộc đời,

Làm con luôn nhớ hoài.

Thế gian, dù lắm phong sương

Lòng hiếu dặn lòng

Mẹ cha như bạc vàng.

Đi tu, thương mến mẹ mình

Tu đến bao giờ

Đạt thành ngôi chánh giác,

Con đường tu ta đi

Không còn mong ước gì

Đạo thành tên đã ghi

Chỉ một tâm hiếu thôi

Phước miên trường với ta

Cuộc đời luôn luôn an vui.

 

Nay đây, người khắp năm châu

Cùng nhau hướng về

Hạnh Mục Liên đã làm

Hôm nay, đạo hiếu loan truyền

Trên khắp cuộc đời,

Làm con luôn nhớ hoài.

Thế gian, dù lắm phong sương

Lòng hiếu dặn lòng

Mẹ cha như bạc vàng.

Đi tu, thương mến mẹ mình

Tu đến bao giờ

Đạt thành ngôi chánh giác,

Con đường tu ta đi

Không còn mong ước gì

Đạo thành tên đã ghi

Chỉ một tâm hiếu thôi

Phước miên trường với ta

Cuộc đời luôn luôn an vui.

Chỉ một tâm hiếu thôi

Phước miên trường với ta

Đạo thành quả Như Lai.

--o0o--