THIỀN CA DƯỢC SƯ

Niệm Tâm Không Dứt
(Click vào đây để nghe & hát 1)
Nhạc: Áo Mới Cà Mau
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Nghe nói Tây Phương xa lắm
Ở cuối cùng Ngân Hà thật xa
Ngại chi mà ta không tới
Về để sống với chư thánh hiền
Tinh tấn ngày đêm không dứt
Đêm trắng về chỉ niệm Phật thôi
Niệm tâm ngày đêm không ngớt
Về Tây Phương dễ thương vô cùng

Hướng tâm quay về đường chân đ
ể mà tu
Hết ngay mê mờ, tuệ đàm thoảng đưa mùi hương
Mong …. ai dứt trừ vô minh
Tâm tư an bình
Cực Lạc đẹp xinh
Thất châu điểm tô trời xuân
Chúng mình ai tịnh năm căn
Cùng lắng nghe tiếng chim, lời kinh
Pháp âm tràn ngập xa đưa
Làm tỉnh thức bao chúng sanh luân hồi
Đêm giác ngộ, giả từ vô minh
Lưu luyến bao ân tình Cực Lạc Tây Phương

Về Bát Đức mà chơi
Nghe pháp âm vui ơi hời
Chúng sanh khổ đau luân hồi 
Tội nghiệp ghê nghe sắc se con tim tôi
Mọi người về Tây Phương
Nhắc nhau tu Bồ Đề phần
Một lần về Tây Phương nghe pháp âm não phiền còn đâu
 
Tu tấn thiện căn ta lớn
Tuy ít nhiều nhưng vẫn đẹp hơn
Đường tu dài lâu không khó
Mà chỉ khó cái tôi lắm trò
Chỉ quyết lòng tu một hướng
Cung kính lễ chư Phật ngàn phương
Mười câu niệm tâm không dứt
Về Tây Phương là thoát ngay luân hồi
Mười câu niệm tâm không dứt
Về Tây Phương là thoát ngay luân hồi
 
Tu tấn thiện căn ta lớn
Tuy ít nhiều nhưng vẫn đẹp hơn
Đường tu dài lâu không khó
Mà chỉ khó cái tôi lắm trò
Chỉ quyết lòng tu một hướng
Cung kính lễ chư Phật ngàn phương
Mười câu niệm tâm không dứt
Về Tây Phương là thoát ngay luân hồi
Mười câu niệm tâm không dứt
Về Tây Phương là thoát ngay luân hồi
--o0o--