THIỀN CA DƯỢC SƯ

Một Ngày Biết Tu
(Click vào đây để nghe & hát 1)
Nhạc: Mùa Thu Lá Bay
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Một ngày biết tu hạnh phúc muôn đời
Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm
Lạy Phật cầu xin mãi luôn thảnh thơi
Đừng mang trái ngang oan nghiệp với nhau.

Thế gian luôn, luôn nhiều cay đắng
Đời mãi đổi thay, người chẳng biết thương người
Rồi ôm ấp hận thù đớn đau
Ngày càng thêm sống trong đau sầu

Một ngày chẳng tu đau khổ muôn đời
Vỡ tan ngay bao giấc mộng ấm êm
Rồi cùng dìu nhau đến nhân sầu đau
Hẹn nhau đến khi luân hồi thấy nhau.
 
Giờ nầy ăn năn đến trước Phật đài
Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm
Phật dạy thương yêu với nhau người ơi
Niềm đau tháng năm theo chiều gió bay.
 
Thế gian tuy, luôn nhiều cay đắng
Đời mãi đắm say, người tu biết thương người
Rồi xoa hết hận thù đớn đau
Người người tu sống không tham cầu
 
Lòng mình đã an nhờ đã tu hành
Vỡ tan bao giấc mộng khổ đau
Nhờ Phật truyền trao pháp môn thật hay
Nhìn nhau hiểu nhau chân tình thấy ngay.
 
 
Nhờ Phật truyền trao pháp môn thật hay
Nhìn nhau hiểu nhau chân tình thấy ngay.
--o0o--