THIỀN CA DƯỢC SƯ

Đời Là Một Giấc Mơ

(Click vào đây để nghe & hát 1)
Nhạc: Người Đã Như Mơ
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 

Ngày chưa sanh ta luân hồi trôi ta ở đâu

Ngày nay sanh ra ta vừa khóc tiếng ban đầu
Đời đã cùng ta như duyên kiếp đưa ta vào
Đời ta về… đâu
 

Nghiệp đưa ta đi ta dệt biết bao ước mơ
Lợi danh ngây thơ làm ta khổ có ai ngờ

Tình ái đam mê duyên ôm ấp bao mong chờ
Đời là giấc mơ

Tiếng khóc tiếng cười đời đau khổ có vui chi

Tám gió bảy tình đời người có lắm chua cay
Ta như con thuyền ngược xuôi khắp đó đây
Đạo đâu tìm thấy.


Quá khứ có còn chi lưu luyến hay buông rơi
Hiện tại có còn người tham đắm thú rong chơi
Tương lai chưa về còn biền biệt xa khắp nơi
Mơ mộng cuộc đời!!!

Ngày xưa chưa tu nên đời luôn mãi khổ đau. 
Ngày nay ta tu âm thầm phước báu nhiệm mầu
Người hởi về đâu, khổ đau gió mưa dãi dầu
Mộng mơ còn đâu.

Tìm ta trong ta trong đời tu không khổ đau 
Cùng nhau tu tâm trong tĩnh giác hết mê mờ
Đời sẽ đẹp tươi như duyên kiếp đang mong chờ 
Đời đẹp như mơ …

--o0o--