THIỀN CA DƯỢC SƯ

Giã Từ Phiền Não

(Click vào đây để nghe & hát 1)
Nhạc: Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 
Phiền não ơi!

Ta biết người nhưng người cũng biết ta
Ta gặp ngươi ở cõi Ta Bà
Ta cùng người chung sống một nhà
Ta nhủ thầm ta chẳng thích ngươi.

 

Phiền não ơi!

Đâu những ngày ngươi làm khó lung tung
Ngươi làm ta đau khổ vô chừng
Khổ trần gian muôn vạn sắc màu
Nay còn gì đâu...

 

Ai có qua những buổi não phiền,
Nghe tâm can héo tàn nhuộm thắm

* Thôi hết rồi cực khổ xa xôi,
Theo giòng đời trôi...(*lập lại)

 

Phiền não ơi!

Đâu những ngày nghiệp chướng sân si
Cầm tay ngươi ta nói câu gì:
Ta khổ đau khi ngươi kéo về
Ta vui mừng khi ngươi kéo đi.

 

Phiền não ơi!

Thôi hết rồi những ngày sống bên nhau
Ngươi làm ta khổ lụy cơ cầu
Mắt lệ rơi ta khóc rất nhiều 
Nay còn đâu ...

 

Phiền não ơi!

Ta mất người như người đã mất ta
Mất ngươi khi ta thấy đạo vàng 

* Khi bỏ ngươi ta thấy vui mừng 
Ôi cuộc đời ta sống như tiên (*lập lại)

 

Phiền não ơi!

Ta mất người như người đã mất ta
Và từ đây ta sống tuổi thiên thần
Hy vọng xa giác ngộ đến gần
Sẽ thành thôi ...

 

Trăng ơi trăng, có còn chăng là
Khi mây tan trăng vàng rực sáng

Ta đã thành đạo đã ra hoa 

Trong lời đạo ca.

 

Phiền não ơi!

Ta mất người như người đã mất ta
Như hàng cây lá úa lìa cành
Tâm giờ đây ta thấy yên bình
Đinh tuệ thành tâm ta lắng yên

 

Phiền não ơi!

Ta mất người như người đã mất ta
Ta thành tâm quỳ trước Phật tiền
Ước nguyện xưa ta đã đạt thành
Giác ngộ mà thôi ..

--o0o--