THIỀN CA DƯỢC SƯ

Một Ngày Khi Nghiệp Dứt

(Click vào đây để nghe & hát 1)
Nhạc: Ngày Tàn Chinh Chiến
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 

Dưới ánh sen vàng, con quay trở về đảnh lễ Từ Tôn

Tìm về chơn tâm bao ngày qua vẫn hoài thương nhớ
Con đã quyết tâm rời đô thị
Xa chốn kinh đô … về núi rừng
Tu hành tịnh tâm theo Thế Tôn sách sử còn ghi
Chứng tích lưu truyền, ghi trong sách vở bây giờ còn đây
Nơi vườn Nai xưa Phật pháp âm vẫn còn hôm sớm 
Phước đức .. cho ta…  gieo vun trồng

Phật pháp .. cho ta … mòn tiêu nghiệp
Sau cuộc đảo điên .. yêu dấu ơi suốt đời tịnh tu.   


Tôi đã đi qua, những đam mê khổ đau lan tràn
Quyết tịnh tu sống trong núi rừng
Nương pháp mầu vượt qua ba đào
Tôi quyết vân du, đem pháp mầu .. đi khắp muôn nơi 
Cho kiếp người buồn đau không còn
Cùng mừng vui xây lại đời mới….

 

Tham ái không còn, ta đưa nhau về trở lại chơn tâm
Cho tình yêu thương đã từ lâu mỏi mòn thương nhớ
Ta đã gieo duyên Phật Di Đà
Năm tháng đổi thay nghiệp tiêu diệt
Nghe lòng nao nao, khi ái tham dứt nghiệp trần lao

 
Dưới ánh sen vàng, con quay trở về đảnh lễ Từ Tôn

Tìm về chơn tâm bao ngày qua vẫn hoài thương nhớ
Con đã quyết tâm rời đô thị
Xa chốn kinh đô … về núi rừng
Tu hành tịnh tâm theo Thế Tôn sách sử còn ghi
Chứng tích lưu truyền, ghi trong sách vở bây giờ còn đây
Nơi vườn Nai xưa Phật pháp âm vẫn còn hôm sớm 
Phước đức .. cho ta…  gieo vun trồng

Phật pháp .. cho ta … mòn tiêu nghiệp
Sau cuộc đảo điên .. yêu dấu ơi suốt đời tịnh tu.   

Tôi đã đi qua, những đam mê khổ đau lan tràn
Quyết tịnh tu sống trong núi rừng
Nương pháp mầu vượt qua ba đào
Tôi quyết vân du, đem pháp mầu .. đi khắp muôn nơi 
Cho kiếp người buồn đau không còn
Cùng mừng vui xây lại đời mới….

Tham ái không còn, ta đưa nhau về trở lại chơn tâm
Cho tình yêu thương đã từ lâu mỏi mòn thương nhớ
Ta đã gieo duyên Phật Di Đà
Năm tháng đổi thay nghiệp tiêu diệt
Nghe lòng nao nao, khi ái tham dứt nghiệp trần lao

--o0o--