THIỀN CA DƯỢC SƯ

Một Thoáng Tư Duy
(Click vào đây để nghe & hát 1)

Nhạc: Nhớ Người Yêu
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 

Nhiều đêm thức trọn để tư duy

Cuộc thế lầm than lắm não phiền

Sanh tử, luân hồi đều ảo mộng

Nên đời trôi nổi vẫn chưa yên.

 

Thức trọn đêm nay để mãi tư duy
Tôi nghe trần lao rơi rụng êm đềm
Nhớ từng kiếp đời quá khứ
Nhớ từng kiếp người đau khổ
Mãi an vui giấc ngũ luân hồi.

Đến giờ nầy đây tôi đã cảm thông
Tôi nghe từ tâm thức dậy trong lòng
Biết từng màu thời gian đến
Biết Phật người mình yêu mến

Ôi phước điền cao nhất ai ơi.

Phật ơi, lòng con thì rất chân thành
Ước nguyền suốt đời theo chân
Đức Phật hành đạo cao quý
Phật ơi, con đường Bát Chánh con đi
Sẽ làm tội nghiệp tiêu tán
Đã đi tu, tu trọn đường tu.

Thức trọn đêm nay thông suốt tư duy
Sương rơi ngoài kia cảnh vật im lìm
Cuộc đời do nhiều thử thách
Dầu đời có nhiều ngăn cách
Ánh đạo vàng rực sáng đêm nay.


Phật ơi, lòng con thì rất chân thành
Ước nguyền suốt đời theo chân
Đức Phật hành đạo cao quý
Phật ơi, con đường Bát Chánh con đi
Sẽ làm tội nghiệp tiêu tán
Đã đi tu, tu trọn đường tu.

Thức trọn đêm nay thông suốt tư duy
Sương rơi ngoài kia cảnh vật im lìm
Cuộc đời dẫu nhiều thử thách
Dẫu đời có nhiều ngăn cách
Ánh đạo vàng rực sáng đêm nay


Cuộc đời dẫu nhiều thử thách
Dẫu đời có nhiều ngăn cách
Ánh đạo vàng rực sáng đêm nay.

 

Ánh đạo vàng, rực sáng đêm nay.

--o0o--