THIỀN CA DƯỢC SƯ

Nhìn Vào Chính Tôi

(Click vào đây để nghe & hát 1)
Nhạc: Kỷ Niệm Mùa Hè
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 

Trong bể khổ ta xây đắp niệm ta
Đã từ lâu tánh chân không tìm về
Rồi ngược xuôi trong luân hồi sanh tử,

Giác tâm xin bỏ dở
Mỗi lần nghe vi diệu pháp đẹp quá
Lòng buân khuâng thương tiếc thời gian qua
Nhớ khi ban đầu
Con đường chân thường cũ cách xa ngày nào

Biết tìm đã thấy
Những kỷ niệm ngày đầu khi mới tu
Ngồi dưới đài sen vàng nở
Đôi mắt an bình mà lòng nghe rực rỡ
Nhớ lúc tịnh tâm trầm lắng
Phút thanh tịnh nhìn vào trong chính tôi
Ái tham lặng rồi lòng mình an tịnh quá
Chân lý bây giờ đón ta, ta mừng vui

Bao chướng nghiệp theo năm tháng đổi thay
Mỗi lần nghe tín tâm đang tìm về
Mà lòng thương thương nhân loại nhiều quá
Ngây thơ gây nghiệp chướng
Kể từ khi tu tâm từ ngày ấy
Lòng rất vui khi mở rộng thương yêu
Biết khi tu hành đường dù xa vạn lý
Vẫn tu đến thành thôi.

--o0o--