THIỀN CA DƯỢC SƯ

Pháp Âm Diệu Vang

(Click vào đây để nghe & hát 1)
Nhạc: Rừng Lá Thấp
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---

 

Đời sống nhân gian luân hồi triền miên

Nhiều kiếp gian lao do nghiệp xây thành

Luôn đắm chìm trong kiếp sống tử sinh

Nên con đường về như quên mất từ lâu.

 

Từ chốn Tây Phương pháp mầu diệu vang

Diệu pháp an vui phổ độ nhân quần

Chín tầng trời nghe tiếng pháp thật cao

Vang vọng đến Ta Bà nghe tiếng pháp thật sâu

 

Nay tiếng pháp cho người sa đọa trên đời

Khi nghiệp trần nhuộn kín kiếp tử sinh

Bao nghiệp chướng xây thành

Kiếp người luôn đau khổ

Tàn thân kiếp người

Giờ chỉ còn hai chữ nhân duyên.

 

Nay tiếng pháp cho người còn mãi mê

Chướng nghiệp che kín đạo huệ tâm

Hay tiếng pháp cho người hằng đêm biết ăn năn

Tiếng pháp cho những người vừa tỉnh giấc hôn mê.

 

Đời sống Tây Phương không còn tử sanh

Nghiệp chướng tiêu tan, không còn não phiền

Nghe từng giờ chim hót pháp triền miên

Thức tỉnh lòng người tu, giải thoát bình yên

 

Vì thế pháp âm rung động thật sâu

Tiếng pháp làm cho tiêu hết khổ sầu

Tiếng pháp nhiệm mầu, tiếng pháp thật cao

Giác ngộ nhân quần thoát sanh tử trầm luân.

--o0o--