THIỀN CA DƯỢC SƯ

Thư Cho Người Chưa Ngộ

(Click vào đây để nghe & hát 1)
Nhạc: Thư Về Em Gái Thành Đô
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---

 

Từ khi tôi dứt khoát tâm đi tu

Giờ kể chuyện đời tu
Chuyện của người giác ngộ
Chuyện Ta Bà đau khổ

Để lòng tôi thấy an vui.
Từ khi tôi xa chốn trần gian
Với bao nhiêu hẹn hò
Rời tuổi xanh học trò
Dù đời còn lắm mộng mơ
Dù chưa bao giờ
Tìm về người cũ ngày xưa?
Giờ đây, tôi đã chấm dứt đam mê
Về năm dục trần gian
Vạn sắc màu rực rỡ
Không bao giờ biết đủ
Đạo thánh hiền chối bỏ
Quay cuồng trong chốn tử sanh.
Hỏi ai, ai thương kiếp nhân sinh?
Tâm tư luôn nặng đầy
Thương chúng sanh nhân loài

Miệt mài tìm thoát tử sinh
Để giúp cho ta
Một đời giải thoát khổ đau.
Mỗi con người, đường về nội tâm 
Có sơ sinh tánh Phật muôn đời
Có Di Đà, cùng chư thánh hiền
Chung nhau sống, sống trong tịnh thanh
Mỗi con người, một lòng quyết tâm
Quyết tâm tu thấy Phật ngay liền
Đến bây giờ, dù ai chưa hành
Xin hãy quyết tu tâm, đừng chờ.
Là tu tôi nói hết trong tâm tư
Tình thương gởi về ai
Cho ai người đã mõi
Kiếp người còn trôi nổi
Và tâm tình khắc khoải
Cuộc đời chua xót khổ đau!
Lòng tịnh thanh
Giác ngộ sáng triền miên
Trong tim tôi dịu hiền
Ngồi viết tâm thư nầy
Gởi người trong chốn tử sanh
Tôi vẫn luôn luôn
Tu hành giải thoát khổ đau.

Là tu tôi nói hết trong tâm tư
Tình thương gởi về ai
Cho ai người đã mõi
Kiếp người còn trôi nổi
Và tâm tình khắc khoải
Cuộc đời chua xót khổ đau!
Lòng tịnh thanh
Giác ngộ sáng triền miên
Trong tim tôi dịu hiền
Ngồi viết tâm thư nầy
Gởi người trong chốn tử sanh
Tôi vẫn luôn luôn
Tu hành giải thoát khổ đau.

--o0o--