THIỀN CA DƯỢC SƯ

Tiếng Khóc Chào Đời

(Click vào đây để nghe & hát 1)
Nhạc: Tựa Cánh Bèo Trôi
Chuyển Ngữ: Nhất Quán
---o0o---
 

Khi đời tuổi hãy còn thơ

Sao người ta thật là vui

Đời như thế dĩ nhiên tuyệt vời.

Như bao người đang sống trên đời

Tôi cũng như một con người

Đời ra sao cũng thế mà thôi.

 

Trong nhân loại sa đọa trầm luân

Muôn loại, sát hại thương tâm

Và say đắm đam mê cuộc đời

Bao người đưa đón vui cười

Bao lời cám dỗ gọi mời

Và sống trên chót lưi đầu môi.

 

Trần gian ôi trần gian

Thuở xưa nếu biết trong cuộc đời

Một tiếng khóc xót xa nghẹn ngào

Bây giờ ta luôn khổ sầu

Thà là ở chốn thiên đường ngày xưa

Thà là ở chốn Cực Lạc Tây Phương.

 

Thôi không còn than phiền làm chi

Không buồn không giận gì ai

Đời như thế dĩ nhiên khổ rồi

Thôi bây giờ tôi hứa mỗi ngày

Một lòng niệm Phật Di Đà

Cầu vãng sanh cực lạc mà thôi.

 

Trần gian ôi trần gian

Thuở xưa nếu biết trong cuộc đời

Một tiếng khóc xót xa nghẹn ngào

Bây giờ ta luôn khổ sầu

Thà là ở chốn thiên đường ngày xưa

Thà là ở chốn Cực Lạc Tây Phương.

 

Thôi không còn than phiền làm chi

Không buồn không giận gì ai

Đời như thế dĩ nhiên khổ rồi

Thôi bây giờ tôi hứa mỗi ngày

Một lòng niệm Phật Di Đà

Cầu vãng sanh cực lạc mà thôi.

Thôi bây giờ tôi hứa mỗi ngày

Một lòng niệm Phật Di Đà

Cầu vãng sanh cực lạc mà thôi.

--o0o--