Trang Chủ Thông Báo Tu Học Pháp Âm Video Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU

 

 

Chương Trình Chi Tiết

KHÓA TU MÙA ĐÔNG 2012

Tại Chùa Dược Sư

---o0o---

          

         1- THỨ SÁU NGÀY 16-11-2012

                         15:30 Phật tử và chư đồng hương về Chùa

                         16:00 Lễ khai mạc khóa tu

                         17:00 Thủy Sám Quyển Thượng

                         18:00 Dược Thực

                         19:00 Pháp Thoại: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG

                         20:30 Hành Trì: Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

                         22:00 Chỉ tịnh  

         2- THỨ BẢY NGÀY 17-11-2012:

                         05:00 Thức chúng vệ sinh cá nhân                   

                         05:30 Công Phu Sáng, Niệm Phật & Kinh hành

                         07:00 Ðiểm tâm

                         07:30 Thiền tọa, Thiền hành

                         09:00 Thủy Sám Quyển Trung

                         11:00 Pháp Thọai: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG

                         12:30 Dùng Cơm Quả Đường

                         13:30 Nghỉ trưa giải lao

                         14:00 Thiền Trà

                         16:00 Hành Trì: Thiền Tọa & Thiền Hành

                         18:00 Dược Thực

                         19:00 Pháp Thoại: T. T. THÍCH HUỆ NHỰT

                         20:30 Hành Trì: Niệm Phật & kinh hành

                         22:00 Chỉ tịnh 

            3- CHỦ NHẬT NGÀY 18-11-2012:

                         05:00 Thức chúng, vệ sinh cá nhân

                         05:30 Công Phu Sáng, Niệm Phật & Kinh hành

                         07:00 Điểm Tâm

                         07:30 Thiền tọa, Thiền hành

                         09:00 Thủy Sám Quyển Hạ

                         11:00 Pháp Thoại: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG

                         12:30 Dùng cơm trưa chánh niệm

                         13:30 Lễ Mãn Khóa Tu & Chụp hình lưu niệm

 

                                                     Về Đầu Trang ->>>

 

 

 

                                                                                               Về Đầu Trang ->>>

                                                              

Trở Lại Trang Nhà