Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Sinh Hoạt Tranh Ảnh Kính Chúc Chư Khán Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

         

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org

Hình Ảnh Sinh Hoạt
 
Phóng Sự Hình Ảnh Công Trình Xây Cất
Chánh Điện Chùa Dược Sư Vạn Phật
--o0o--
 
Ảnh nhìn toàn diện từ đường 42nd Ave. 1
Ảnh nhìn toàn diện từ đường 42nd Ave.
 
Ảnh trai đường cũ nhìn toàn diện từ phía Đông

Xem Tiếp Trang Sau

      Trở Lại Trang Nhà