Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Thủ Thư, Hình Ảnh Sinh Hoạt Kính Chúc Chư Độc Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org

MỤC LỤC
HÌNH ẢNH SINH HOẠT
 
          Hương Sắc Các Mùa
                  Hương Sắc Mùa Xuân 2007
                  Hương Sắc Mùa Đông 2006
                  Hương Sắc Mùa Đông 2008
                  Hương Sắc Mùa Xuân 2009
                  Hương Sắc Mùa Xuân 2010
                  Mùa Hoa Tulip 2010
                  Mùa Hoa Tulip 2011
                  Mùa Hoa Tulip 2017
                  Vườn Hồng & Các Chú Tiểu
                  Tham Quan Vườn Hồng Oregon
                  Vườn Hồng & Vườn Nhật
                  Sinh Nhật Sư Phụ
           
            Tu Học
                  001- Khóa Tu Mùa Hè 1999
                  002- Khóa Tu Mùa Xuân 2000
                  003- Khóa Tu Mùa Thu 2000
                  004- Khóa Tu Mùa Xuân 2001
                  005- Khóa Tu Mùa Thu 2001
                  011- Khóa Tu Mùa Thu 2005
                  013- Khóa Tu Mùa Thu 2006
                  016- Khóa Tu Mùa Xuân 2008
                  017- Khóa Tu Mùa Xuân 2009
                  019- Seaside & Khóa Tu Mùa Thu 2009
                  020- Khóa Tu Mùa Xuân 2011
 
                Phật Đản
                  002- Pht Đản 2008
                  004- Phật Đản 2010
 
           Vu Lan
                 Vu Lan 1999
                 Vu Lan 2000
                 Vu Lan 2002
                 Vu Lan 2011
                 Vu Lan 2014
                 Vu Lan 2015
          Xuân
                  Xuân Canh Tý
                  Xuân Giáp Tý
                  Xuân Qúy Mão
                  Xuân Tân Tỵ
        Thăm Khu Trược Tuyết
                  Xuân Kỷ Sửu 2009
 
          Quán Niệm
               1. Ngày 11-01 Năm 2000
               2. Ngày 08- 05 Năm 2000
               3. Ngày 03-11 Năm 2000
               4. Ngày 10 - 03 Năm 2001
               5. Ngày 13 - 10 Năm 2001
               6. Ngày 08 - 12 Năm 2001
               7. Năm 2001
               8  Ngày 13 - 07 Năm 2002
               9. Ngày 05 - 12 Năm 2005
 
          Lễ Hội Phật Ngọc Hòa Bình 2014
               - Đại Lễ Khai Mạc 2014
               - Tùy Hỷ Cúng Dường
               - Tam Bộ Nhất Bái
               - Hình Ảnh Các Ca Sĩ
               - Hình Ảnh Phật Ngọc
               - Đại Trai Đàn Chẩn Tế
               - Đại Lễ Cung Tiển Phật Ngọc
 
          Lễ Hội Phật Ngọc Hòa Bình 2015
              - Trang Trí Lễ Đài              
              - Đại Lễ Khai Mạc
              - Hình Ảnh Phật Ngọc
              - Văn Nghệ Cúng Dường
              - Đại Lễ Cung Tiển Phật Ngọc
              

 Trở Lại Trang Nhà