Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Thủ Thư, Hình Ảnh Sinh Hoạt Kính Chúc Chư Độc Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

         

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org

MỤC LỤC
HÌNH ẢNH SINH HOẠT
 
          Hương Sắc Các Mùa
                  Hương Sắc Mùa Xuân 2007
                  Hương Sắc Mùa Đông 2006
                  Hương Sắc Mùa Đông 2008
                  Hương Sắc Mùa Xuân 2009
                  Hương Sắc Mùa Xuân 2010
 
                  Tu Học
                  001- Khóa Tu Mùa Hè 1999
                  002- Khóa Tu Mùa Xuân 2000
                  003- Khóa Tu Mùa Thu 2000
                  004- Khóa Tu Mùa Xuân 2001
                  005- Khóa Tu Mùa Thu 2001
                  006- Khóa Tu Mùa Xuân 2002
                  007- Khóa Tu Mùa Hè 2002
                  008- Thiền Quy Hướng Tịnh Độ 2003 
                  009- Khóa Tu Mùa Thu 2004
                  010- Khóa Tu Mùa Hè 2005
                  011- Khóa Tu Mùa Thu 2005
                  012- Khóa Tu Mùa Xuân 2006
                  013- Khóa Tu Mùa Thu 2006
                  014- Khóa Tu Mùa Xuân 2007
                  015- Khóa Tu Mùa Hè 2007
                  016- Khóa Tu Mùa Xuân 2008
                  017- Khóa Tu Mùa Xuân 2009
                  019- Seaside & Khóa Tu Mùa Thu 2009
                  020- Khóa Tu Mùa Xuân 2011
 
                  Phật Đản
                  001- Phật Đản 2001
                  002- Pht Đản 2008
                  004- Phật Đản 2010
 
          Vu Lan
                  Vu Lan 1999
                  Vu Lan 2000
                  Vu Lan 2002
          Xuân
                  Xuân Canh Tý
                  Xuân Giáp Tý
                  Xuân Qúy Mão
                  Xuân Tân Tỵ
 
          Quán Niệm

 Trở Lại Trang Nhà