Trang Tiếng Việt    Thư Mục Tổng Quát   *   Trang Tiếng Anh

 

Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tại Vùng Tây Bắc, Chùa Dược Sư, Seattle, Washington, USA. Ban Thủ Thư Kinh Tạng Kính Chúc Chư Độc Giả Luôn Luôn Vui Tươi Và An Lành Trong Sự Che Chở Của Đức Phật

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
BUDDHIST CULTURAL CENTER OF THE NORTHWEST
CHÙA DƯỢC SƯ-DUOC SU TEMPLE
A NON-PROFIT ORGANIZATION
6924  42nd AVE S. SEATTLE, WA 98118
Tel-Fax: (206)725-1070

E-mail: chuaduocsu@duocsu.org; Website: www.duocsu.org

KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO
 
Tổng Luận Kinh Tạng Phật Giáo
           
            008- Giới Thiệu Kinh Pháp Hoa
            015- Bàn Về Bốn Bộ A Hàm
Kinh Tạng Thuộc Hệ Thống Pali
            Kinh Bộ
            001- Trung Bộ Kinh, H. T. Thích Minh Châu
            Các Bài Kinh Ngắn
            001- Kinh Giết Giận. HT. Thích Thiện Châu dịch
            002- Kinh Bại Vong. HT. Thích Thiện Châu dịch
            003- Kinh Bốn Niệm Xứ . HT. Thích Thiện Châu dịch
            004- Kinh Chân Hạnh Phúc. HT. Thích Thiện Châu dịch
            005- Kinh Những Con Thiêu Thân. HT. Thích Thiện Châu dịch
            006- Kinh Phạm Hạnh. HT. Thích Thiện Châu dịch
            007- Kinh Phước Đức. Thích Nhất Hạnh dịch 
            008- Kinh Tham Sân Si. HT. Thích Thiện Châu dịch
            009- Ba Kinh Tỉnh Lặng . HT. Thích Thiện Châu dịch
Kinh Tạng Thuộc Hệ Thống Bắc Truyền
 
001- Kinh Pháp Hoa, H. T. Thích Trí Tịnh
002- Kinh Ma Ha Bát Nhã, H. T. Thích Trí Tịnh
003- Kinh Lời Vàng, H. T. Thích Trí Nghiêm
004- Kinh Tăng Nhất A Hàm, Thích Thanh Từ
006- Kinh Trung A Hàm, Thích Tuệ Sỹ
007- Kinh Duy Ma, Minh Tâm
008- Kinh Duy Ma, Thích Thanh Từ

 Trở Lại Trang Nhà