Con Về Thăm Mẹ
Lâm Quốc Thượng
--o0o--
          
 
            Gần nửa đời người con đây mới hiểu
            Phận một người không cha mẹ, mồ côi
            Tình đạo bạn dành cho con không thiếu
Lúc con đang trôi dạt ở xứ người
Về thăm mẹ một chiều mưa tối đất
Cành tre già rũ rượi lá tàn xuân
Ðường quen quá mà chân con trợt ngã
Nửa đời người giống chập chửng bên sân:
            Mây giang hồ con phiêu bạt một thân
            Không giây phút lãng quên hình bóng mẹ
            Và những lúc con chạy theo thỏ thẻ
            Mẹ vỗ về thăm thẳm một lời ru
            Mắt mẹ buồn rơi lệ ước đôi mi
            Trong cuộc sống quê nghèo mẹ tần tão
            Dáng mẹ gầy, chắt chiu từng hạt gạo
Vì thương con mẹ gánh chịu trăm phần
Mẹ muốn con phải nuôi chí lập thân
Còn riêng mẹ lặng lẽ trong xóm nhỏ
Bảo con đi vui với đời rực rở
Rồi bao lần ra ngõ đứng chờ con.
Mẹ ơi lời mẹ sắc son
Con nguyền ghi dạ cho tròn thảo ngay
Con về với mẹ hôm nay
Con về với mẹ xuân nầy đoàn viên.
-- o0o --