DUOCSU TEMPLE 

 

 

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TẠI VÙNG TÂY BẮC
Buddhist Cultural Center Of The Northwest

6924 42nd Ave. S.Seattle, WA 98118

(206)725-1070 . chuaduocsu@duocsu.org

 


VIET NAM

  Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

ENGLISH

THÔNG BÁO KINH LUẬN DIỂN GIẢNG AUDIO KINH SÁCH TU HỌC XÂY CHÁNH ĐIỆN HÌNH ẢNH


(206)725-1070 . chuaduocsu@duocsu.org