Trang Chủ Thông Báo Tu Học Pháp Âm Chùa Dược Sư Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
  CẬP NHẬT THÔNG BÁO SINH HOẠT    SINH HỌAT

 

KINH LUẬN DIỄN GIẢNG

 

 Phật Giáo  Trong Đời Sống
 
Phật Pháp Căn Bản

 Kinh Pháp Hoa
 Kinh Duy Ma
 Chư Kinh Nhật Tụng

 

 Tâm Thư Xây Chánh Điện
 Hướng Về Chùa Dược Sư

 Phiếu Ủng Hộ


  

         
 

 
XUÂN GIÁP NGỌ 2014
 
 
THƯ MỜI THAM DỰ
       

       - LỄ TẤT NIÊN & THIỀN TRÀ NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2014

       - LỄ TẠ ÂN CỬU HUYỀN THẤT TỔ NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2014

       - ĐÓN GIAO THỪA XUÂN NHÂM THÌN NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2014.

       - CẦU AN GIẢI TRỪ TAI NẠN NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2014

       - LỄ KHAI KINH DƯỢC SƯ CẦU AN ĐẦU NĂM NGÀY 08-02-2014

       - RẰM THƯỢNG NGUYÊN NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2014

       - LỄ CHUYỂN HÓA NHỮNG KHÓ KHĂN THÀNH MAY MẮN AN VUI & KHAI ĐÀN DƯỢC SƯ THẤT CHÂU NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2014.

        Kính Gởi: Chư Phật Tử, và Quý Đồng Hương

        Kính Thưa Qúy liệt vị;

        Xuân Giáp Ngọ sắp đến, thay mặt chư Tăng, chư  Ni và Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa Dược Sư, chúng tôi trân trọng gởi đến quý vị, quý đạo hữu cũng toàn thể bửu quyến lời cầu chúc an lành, thịnh vượng với nhiều bước tiến khả quan hơn trong năm mới, với nhiều vận hội mới.

        Vì tính cách thiêng liêng của những ngày lễ Tất Niên, ngày Lễ Tạ Ân Cửu Huyền Thất Tổ, Lẽ Đón Giao Thừa ... Chúng tôi trân trọng kính mời chư liệt vị, và chư bửu quyến về Chùa tham dự những buổi lễ nói trên(xin vui lòng theo dõi chương trình phía dưới). Trong những dịp nầy, quý vị sẽ cùng với chúng tôi thành tâm tâm cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của quý bửu quyến cùng hàng triệu triệu đồng hương Việt Nam ở quốc nội cũng như quốc ngoại sống an lành. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho chư hương linh quá vãng  được siêu thoát.

        Sau cùng chúng tôi xin tán thán công đức chư Phật Tử xa gần hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp đã tích cực ủng hộ chúng tôi trong việc kiến tạo và phát triển Chùa Dược Sư trong nhiều năm qua. Nguyện cầu Chư Phật gia hộ quý vị và bửu quyến một năm mới được an lành trong ánh từ quang của chư Phật, đồng thời cũng kính chúc quý vị một năm mới thịnh vượng, cát tường như ý.

        Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

           

                                                            Trụ Trì Chùa Dược Sư

 

 

 

                                                      Thượng Tọa Thích Đồng Trung

 

CHƯƠNG TRÌNH XUÂN GIÁP NGỌ 2014

TẠI CHÙA DƯỢC SƯ

--o0o--

      

       Thứ Bảy Ngày 18 tháng 01 năm 2014(Ngày 18 tháng Chạp năm Quý Tỵ)

        - LỄ TẤT NIÊN & THIỀN TRÀ

        10:20AM Chư Phật Tử, Chư Đồng Hương tụ họp về Chùa

        11:00AM Thuyết Pháp

        12:15PM Lễ Cầu Nguyện chính thức

        12:50PM Cơm chay thân mật

        02:00PM Thiền Trà cuối năm

       Thứ Bảy ngày 25 tháng 01 năm 2014(Ngày 25 tháng Chạp năm Quý Tỵ)

        - LỄ TẠ ÂN CỬU HUYỀN THẤT TỔ

        10:30 Chư Phật Tử, Chư Đồng Hương tụ họp về Chùa

        11:00AM Pháp Thoại cuối năm

        12:15PM Lễ Thù Ân

        12:50PM Cơm Chay thân mật

        Thứ Năm ngày 30 tháng 01 năm 2014(Ngày 30 tháng Chạp năm Quý Tỵ)

        - LỄ ĐÓN GIAO THỪA XUÂN QUÝ TỴ

        07:00PM Lễ Sám Nguyện cuối năm

        09:00PM Trà đàm thân mật, Văn Nghệ, Múa Lân & Xổ Số vui Xuân.

        12:00AM Lễ Đón Giao Thừa & Lễ Khánh Đản Đức Phật Di Lặc

        12:30AM Chúc Tết của Thượng Tọa Trụ Trì, phát lộc, hái lộc đầu năm, và xin xăm ...

        Thứ Sáu - Chủ Nhật ngày 31 tháng 01, 2014 - 01 & 02-02-2014(Tức là ngày mồng 1, 2 & 3 Tết Giáp Ngọ)

        Chư Phật Tử & Chư Đồng Hương về Chùa lễ Phật & Cầu Nguyện

        Thứ Sáu ngày 07 tháng 02 năm 2014(Ngày mồng 08 tháng Giêng năm Giáp Ngọ)

         - LỄ CẦU AN GIẢI TRỪ TAI NẠN

         05:00PM Chư Phật Tử, Chư Đồng Hương tụ họp về Chùa

         06:00PM Lễ dâng đèn Dược Sư giải trừ tai nạn đầu năm

        Thứ Bảy ngày 08 tháng 02 năm 2014(Ngày mồng 09 tháng Giêng năm Giáp Ngọ)

        - LỄ KHAI KINH DƯỢC SƯ CẦU AN ĐẦU NĂM

        10:30 Chư Phật Tử, Chư Đồng Hương tụ họp về Chùa

        11:00AM Pháp Thoại đầu năm

        12:15PM Lễ Khai Kinh Dược Sư

        (Kinh Dược Sư sẽ trì tụng vào mỗi đêm và sẽ hoàn kinh vào ngày Lễ Chuyển Hóa Khó Khăn Thành May Mắn An Vui).

        12:50PM Cơm Chay thân mật

       Thứ Bảy ngày 15 tháng 02 năm 2014(Ngày 16 tháng Giêng GIáp Ngọ)

        - LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN

        10:30 Chư Phật Tử, Chư Đồng Hương tụ họp về Chùa

        11:00AM Thuyết Pháp

        12:15PM Lễ Cầu Nguyện chính thức

        12:50PM Cơm Chay thân mật

        03:00PM Thí thực cô hồn & hoàn mãn

        Thứ Bảy & Chủ Nhật ngày 22 & 23 tháng 02 năm 2014(Ngày 23 & 24 tháng Giêng năm Giáp Ngọ)

         - LỄ CHUYỂN HÓA NHỮNG KHÓ KHĂN THÀNH MAY MẮN AN VUI & KHAI ĐÀN DƯỢC SƯ THẤT CHÂU

        10:30 Chư Phật Tử, Chư Đồng Hương tụ họp về Chùa

        11:00AM Thuyết Pháp

        12:15PM Lễ Chuyển Hóa

        12:50PM Cơm Chay thân mật.

        Thứ Sáu ngày 28 tháng 02 năm 2014(Ngày 29 tháng Giêng Giáp Ngọ)

        - KHÓA TU HỌC ĐÔNG XUÂN

       Có chương trình riêng, xin liên lạc về văn phòng Chùa Dược Sư để thêm chi tiết.

 

 

Công Trình Xây Cất Chánh Điện

DƯỢC SƯ VẠN PHẬT

       

CHÙA DƯỢC SƯ ĐÃ VÀ ĐANG XÂY CẤT CHÁNH ĐIỆN TÔN THỜ MƯỜI NGÀN PHẬT DƯỢC SƯ, GỌI TẮC LÀ DƯỢC SƯ VẠN PHẬT. CÔNG TRÌNH XÂY CẤT ĐÃ HOÀN THÀNH giai đoạn I, II & III: NỀN MÓNG, SƯỜN MÁI CHÙA, LỢP NGÓI VÀ XÂY CẦU THANG LÊN CHÁNH ĐIỆN, MÁNG XỐI, HEAT, GAS, NƯỚC VÀ ĐIỆN. Hiện nay chùa đang chuẩn bị xây cất giai đoạn chót: LẮP RÁP CỬA, STUCCO SIDING, LÓT HARDWOOD FLOOR Ở CHÁNH ĐIỆN TẦNG II & SÀN GẠCH Ở HỘI TRƯỜNG TẦNG I. Ban Kiến Thiết và Đạo Tràng Chùa Dược Sư Vạn Phật ước mong mọi giới Phật Tử và chư Đồng Hương xa gần hoan hỷ góp lời cầu nguyện, ủng hộ tài chánh dưới hình thức cúng dường hoặc phát tâm thỉnh pho tượng Dược Sư cao 08 inches, KHẮC TÊN CHÍNH MÌNH, CON, CHÁU, CHẮC, TỨ THÂN PHỤ MẪU, HIỆN TIỀN HAY QUÁ VÃNG để lưu thờ tại Chánh Điện Chùa Dược Sư Vạn Phật, là nơi nhiều người đến chiêm ngưỡng lễ bái. Mỗi pho tượng cúng dường với số tịnh tài là $250.00 Mỹ Kim và quý vị có thể đóng góp nhiều lần trong thời gian một năm.

Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi quý Phật Tử, chư Đồng Hương, và chư Ân Nhân phát tâm cho Chùa mượn từ $1000.00 Mỹ Kim trở lên trong vòng 5 năm không lấy lời để giảm thiểu tiền vay ngân hàng trong công trình xây dựng ngôi CHÁNH ĐIỆN DƯỢC SƯ VẠN PHẬT. Chúng tôi cũng chân thành tri ân quý đạo hữu, gia đình, và chư ân nhân đã giúp đỡ Chùa, ủng hộ tài chánh trong nhiều năm qua. Mọi hoan hỷ ủng hộ, chi phiếu xin đề Chùa Dược Sư và gởi về theo địa chỉ:

CHÙA DƯỢC SƯ

6924 42nd Ave. S.

Seattle, WA 98118

Tel: 206-725-1070

Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org

        Nguyện cầu Đức Phật Dược Sư luôn luôn gia hộ quy đạo hữu, gia đình và ân nhân cùng thân bằng quyến thuộc thân tâm luôn an lạc, phúc lộc tròn đầy, gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo, vạn sự như ý.

 

                                                       Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

                                                                         Trân Trọng

                                                                Trụ Trì Chùa Dược Sư

                                                          Thượng Tọa Thích Đồng Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

Công Trình Xây Cất Chùa Dược Sư Vạn Phật

(Xem tiếp hình ảnh xây cất)

 

 

KHÓA TU ĐÔNG XUÂN

Năm 2014

(Ngày 28 tháng 02 - 01 & 02- 03- 2014)

 

Nhằm đáp ứng lòng khao khát trở về với cội nguồn tâm linh, và phát triển đời sống an lạc. KHÓA TU ĐÔNG XUÂN năm nay được tổ chức vào NGÀY 28 tháng 02 đến ngày 01 & 02 THÁNG 03 NĂM 2014. 

            Trong khoá tu học, các thiền sinh sẽ được hướng dẫn những nội dung sinh hoạt như sau:

             * Hướng dẫn ngồi thiền và lý thuyết căn bản.

* Lễ Phật và đọc các bài Kinh Nhật Dụng, Hành Trì Sám Pháp.

* Niệm Phật Tam Muội

            - Những Bài Pháp Thoại mang màu sắc thiền đạo nhằm giải tỏa khổ đau, xây dựng hạnh phúc cá nhân và gia đình trong môi trường sinh hoạt của xã hội Tây Phương.

            - Những buổi pháp đàm, thiền trà và chia xẻ kinh nghiệm, thảo luận những sự khác biệt Văn Hóa giữa các thế hệ con em và cha mẹ theo cái nhìn của thiền quán, rút tỉa những kinh nghiệm tu học để áp dụng vào trong đời sống hằng ngày.

            Nội dung sinh hoạt khóa tu sẽ đem đến những ổn định trong tâm hồn, và đó cũng là hành trang duy nhất để chúng ta sống một cuộc sống hiện tại có ý nghĩa.

            Thay mặt Ban Tổ Chức khoá tu, chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật Tử, quý Thân Hữu và các bạn trẻ cố gắng về tham dự KHÓA TU ĐÔNG XUÂN NĂM 2014 tại CHÙA DƯỢC SƯ.

            Kính Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

                                                                                                                      

Nay Kính

Thích Ðồng Trung

 

Trở Lại Trang Nhà

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

 

 Chương Trình Tổng Quát 14

 Khóa Tu Đông Xuân

 Chương Trình Chi Tiết
 Phiếu Ghi Danh Khóa Tu

 

 HÌNH ẢNH

 

  Hương Sắc Các Mùa
  Tu Học
  Tu Học Phật Đản
  Xuân
  Quán Niệm