Trang Chủ Thông Báo Tu Học Pháp Âm Chùa Dược Sư Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
                                                 Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
  CẬP NHẬT THÔNG BÁO SINH HOẠT    SINH HỌAT

 

KINH LUẬN DIỄN GIẢNG

 

 Phật Giáo Trong Đời Sống
 
Phật Pháp Căn Bản

 Kinh Pháp Hoa
 Kinh Duy Ma
 Chư Kinh Nhật Tụng

 

 Tâm Thư Xây Chánh Điện
 Hướng Về Chùa Dược Sư

 Phiếu Ủng Hộ


  

         
 

 
CHIÊM BÁI PHẬT NGỌC
& LỄ HỘI MÙA HÈ 2016
 
 
KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN
LỄ HỘI CHIÊM BÁI
PHẬT NGỌC CHÙA SƯ VẠN PHẬT & XÁ LỢI PHẬT
CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
---o0o---
          

            Kính thưa quý liệt vị,

           Như chúng ta đã biết, trong tinh thần thừa kế đạo TỪ BI HÒA BÌNH, ông Ian Green đã dùng khối ngọc Polar Pride để tạo pho tượng đức BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI, là một con người thật trên thế gian nầy đã dạy giáo lý giác ngộ giải thoát cho chúng sanh nhân loại. Tôn tượng nầy được mệnh danh là tượng PHẬT NGỌC HÒA BÌNH THẾ GIỚI, cao 12 feet nặng 4 tấn và đã du hành gieo duyên với chúng sanh trên thế giới từ năm 2010 cho đến năm 2015. Và sẽ du hành thêm một một số quốc gia khác trong năm 2016 trước khi nhập tháp tại Úc Châu.

          Theo Ban Tổ Chức Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới cho biết, khối ngọc Polar Pride nặng 18 tấn, ngoài việc tạo pho tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lớn nầy, phần còn lại năm khối ngọc nhỏ từ tảng ngọc lớn, Ban Tổ Chức còn tạo thêm 5 tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhỏ mỗi tượng cao 24 inches. Hiện nay năm tôn tượng cao 24 inches đó đang có mặt tại các quốc gia:

          - 1 tượng Ban Tổ Chức đã cho một ngôi Chùa tại Việt Nam thỉnh

          - 1 tượng được một mạnh thường quân ở thành phố Chicago Illinoi, Mỹ Quốc thỉnh.

          - 1 tượng đang tôn thờ tại Úc, và 1 tượng sau khi du hành cùng tôn tượng đức Thích Ca Mâu Ni lớn, và cũng sẽ tôn thờ tại Úc Châu sau khi chuyến du hành kết thúc.

May mắn thay, còn 1 tượng cuối cùng tức là tượng thứ 5,  Ban Tổ Chức Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới đã cho Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật(Mỹ Quốc) thỉnh vào dịp Phật Ngọc về tại Chùa Dược Sư Vạn Phật, Seattle Washington vào năm 2015.

Vì Đức Phật là bậc toàn giác, toàn năng, mà tôn tượng Ngài lại được tạo bằng loại ngọc quý ngàn năm kết tinh, cho nên trong thế giới tâm linh, người ta tin rằng TƯỢNG PHẬT NGỌC HÒA BÌNH dù lớn hay nhỏ cũng đều chứa đựng nguồn năng lực linh thiêng phi thường, ai có phúc duyên được gặp, lễ bái cúng dường thì có thể chữa lành bệnh tật nan y và khiến tà ma yêu quái lánh xa.

Để trân trọng sự phát tâm mạnh mẻ của chư Phật Tử xa gần đã vì sự lợi ích cho chúng sanh nhân loại nói chung, công đồng Phật Giáo tại Seattle, Washington nói riêng đã cùng nhau góp phần tịnh tài thỉnh tôn tượng nói trên. Cho nên, chúng tôi quyết định hằng năm tổ chức lễ hội một lần để chư Phật Tử xa gần có cơ hội chiêm bái tôn tượng hiện thân của tôn tượng PHẬT NGỌC HÒA BÌNH THẾ GIỚI là một tuyệt tác trên phương diện nghệ thuật, và tâm linh đã được nhiều người biết đến trong mấy năm qua. Đồng thời cũng là cơ hội cho chư Phật Tử, chư Đồng Hưong xa gần có dịp chiêm bái lễ lạy các loại Xá Lợi của Phật mà Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư đang thờ phượng.

Chương trình LỄ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT & ĐỆ NHẤT CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT năm nay bắt đầu NGÀY 04 THÁNG 08 ĐẾN NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2016(Xin xem chi tiết Chương Trình Chiêm Bái Phật Ngọc)

Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể chư Phật Tử, chư Đồng Hương, chư Hội Đoàn Việt Mỹ, các cấp cơ quan chính quyền sở tại, và tất cả mọi người không phân biệt quốc gia, chủng tộc hoan hỷ quang lâm tham dự LỄ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT & ĐỆ NHẤT CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT để cầu nguyện cho thế giới Hòa Bình, Chúng Sanh An Lạc. Đồng thời cũng cầu cho chính tự bản thân mỗi người thêm phần phước đức, nhờ đó mà tai qua nạn khỏi, bệnh khổ nghiệp chướng tiêu trừ, hạnh lành tăng trưởng để hưởng phước lộc đời nầy và đời kiếp tương lai.

            Kính chúc quý vị luôn luôn an lành trong ánh từ quang của chư Phật

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

 

                                   TM. Ban Tổ Chức Lễ Hội Phật Ngọc

                                        Thượng Tọa Thích Đồng Trung

Chương Trình Chi Tiết

KHÓA TU GIA HẠNH 2016

Tại Chùa Dược Sư

---o0o---

         1- THỨ BẢY NGÀY 30-07-2016:

                   09:30AM Chư Phật Tử, Chư Đồng Hương, các bạn trẻ vân tập về Chùa                   

                   10:00AM Khai mạc khóa tu

                   11:00AM Pháp Thọai: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG

                   12:20PM Chụp hình lưu niệm                  

                   12:30PM Dùng cơm chánh niệm

                   13:30PM Nghỉ trưa giải lao

                   14:00PM Hành trì: Kinh Thủy Sám Quyển Thượng

                   16:00PM Hành Trì: Thiền tọa & thiền hành

                   18:00PM Dược thực

                   19:00PM Hành trì: Kinh Thủy Sám Quyển Trung

                   21:00PM Hành Trì: Niệm Phật & kinh hành

                   22:00 Chỉ tịnh 

            2- CHỦ NHẬT NGÀY 01-08-2016:

                   05:00AM Thức chúng, vệ sinh cá nhân

                   05:30AM Công Phu Sáng, niệm Phật & kinh hành

                   07:00AM Điểm tâm

                   08:00AM Thủy Sám Quyển Hạ

                   11:00AM Pháp Thoại: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG

                   12:30PM Dùng cơm trưa chánh niệm

                   14:00PM Hành trì: Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

                   16:30PM Lễ hoàn mãn khóa tu

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI

KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN

 CHIÊM BÁI PHẬT NGỌC

CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT

Từ 04/08/2016 đến 07/08/2016
---o0o---
THỨ SÁU NGÀY 29/07/2016
          - TRANG TRÍ LỄ ĐÀI PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
THỨ NĂM NGÀY 04/08/2016
          05:00AM Khóa Lễ Cầu Nguyện
          07:00AM Dùng điểm tâm
          10:00AM Thời kinh cầu nguyện Quốc Thới Dân An
          11:00AM Cúng ngọ
          12:00PM Thọ trai
          03:00PM Chư Phật Tử, Chư Đồng Hương, các bạn trẻ vân tập về Chùa.

          04:00PM Lễ tác bạch và cung nghinh Chư Tôn. Thiền Đức, Tăng, Ni, Phật Tử quang lâm hội trường

          05:00PM LỄ KHAI MẠC PHẬT NGỌC HÒA BÌNH, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT & ĐỆ NHẤT CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT chính thức(Có chương trình riêng)
          06:00PM Chiêm Bái Phật Ngọc & Xá Lợi Phật liên tục đến 10:00PM
          06:00PM Văn nghệ mừng Phật Ngọc Chùa Dược Sư Vạn Phật đến 10:00PM
          09:30PM Lễ Sám 108 lạy
          10:30PM Chỉ tịnh
          Ghi Chú: Chư Phật Tử, Chư Đồng Hương có thể bắt đầu ghi danh, thỉnh Bài Vị để cầu siêu độ chư hương linh, cửu huyền thất tổ trong dịp Lễ Lạy Chiêm Bái Phật Ngọc & Xá Lợi Phật
THỨ SÁU NGÀY 05/08/2016
          - HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT NGỌC  
          05:30AM Thức chúng và vệ sinh cá nhân
          06:00AM Công phu sáng
          07:00AM Điểm tâm
          08:00AM Chương trình chiêm bái liên tục cho đến 10:00PM
          12:00PM Thọ trai
          02:00PM Văn Nghệ mừng Phật Ngọc đến 10:00PM
          05:00PM Dược thực
          09:30PM Lễ Sám 108 lạy
          10:30PM Chỉ tịnh
          Ghi Chú: Chư Phật Tử, Chư Đồng Hương có thể bắt đầu ghi danh, thỉnh Bài Vị để cầu siêu độ chư hương linh, cửu huyền thất tổ trong dịp Lễ Lạy Chiêm Bái Phật Ngọc & Xá Lợi Phật
THỨ BẢY NGÀY 06/08/2016
          - LỄ CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI HÒA BÌNH
          05:30AM Thức chúng và vệ sinh cá nhân
          06:00AM Công phu sáng
          07:00AM Điểm tâm
          08:00AM Chương trình chiêm bái liên tục cho đến 10:00PM
          10:00AM LỄ CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH THẾ GIỚI
          1100AM Cúng Ngọ Phật, Chư Hương Linh  
          12:00PM CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG
          02:00PM Văn Nghệ mừng Ngọc Hòa Bình đến 10:00PM
          05:00PM Dược thực
          08:00PM Lễ Hội Hoa Đăng cầu nguyện hòa bình thế giới
          10:00PM Lễ Sám 108 lạy
          10:30PM Chỉ tịnh
CHỦ NHẬT NGÀY 07/08/2016
          - LỄ BẾ MẠC
          05:30AM Thức chúng và vệ sinh cá nhân
          06:00AM Công phu sáng
          07:00AM Điểm tâm
          08:00AM Chương trình chiêm bái liên tục cho đến 10:00PM
          12:00PM Thọ trai
          03:00PM Hành trì tam bộ nhất
          04:00PM LỄ BẾ MẠC CUNG TIỄN PHẬT NGỌC(Có chương trình riêng)
          04:00PM Văn Nghệ cung tiễn Phật Ngọc Hòa Bình & Xổ Số đến 9:00PM
          05:00PM Dược thực
          10:00PM Lễ Sám 108 lạy
          10:30PM Hoàn Mãn

 

 

BẢO TRỢ LỄ HỘI PHẬT NGỌC,
CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT
& KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN
CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
        
Kính Gởi: Các Công Ty Thương Mại & Quý Mạnh Thường Quân
          Chùa Dược Sư và Chùa Dược Sư Vạn Phật sẽ long trọng tổ chức LỄ HỘI PHẬT NGỌC & KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT TỪ NGÀY 04 THÁNG 08 ĐẾN NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2016.
Đây là cơ hội cho cộng đồng Phật Tử Việt Nam tại Seattle nói riêng, và cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Washington State nói chung có cơ hội chiêm bái pháp thân Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới. Đồng thời cũng là cơ hội giới thiệu nền đạo học nhân bản lâu đời đến người dân địa phương. Theo kinh nghiệm của Ban Tổ Chức và nhiều nơi đã từng tổ chức Lễ Hội Phật Ngọc cho biết, trong dịp nầy sẽ có rất nhiều ngàn người tham dự và chiêm bái, vì vậy có lẽ tại Seattle kỳ nầy cũng không ngoài thông lệ đó.
Chúng tôi xin gọi mi quý vị cùng tiếp tay với chúng tôi để việc tổ chức LỄ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT & KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT năm nay được thành công tốt đẹp. Phương thức quý vị có thể tiếp tay với chúng tôi qua hình thức QUẢNG CÁO DỊCH VỤ hoặc SẢN PHẨM của quý vị trong những ngày Lễ Hội Phật Ngọc tại Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật, có thể là:
- Một chiếc bàn để phổ biến tài liệu, hay một gian hàng trưng bày sản phẩm cơ sở thương mại của quý vị đang sở hữu…
- Thông báo trên sân khấu ca nhạc suốt thời gian Lễ Hội.
Đây là cơ hội thuận tiện để quý công ty, quý cơ sở thương mại giới thiệu dịch vụ và sản phẩm quý vị đến các sắc dân địa phương, đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu. Cộng thêm, chúng tôi xin được tri ân bằng cách mời quý vị lên nhận BẰNG CÔNG ĐỨC trong ngày LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT & KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT VÀO NGÀY 04 THÁNG 08 NĂM 2016.
          Chúng tôi rất tin tưởng vào sự hộ đạo, và lòng hảo tâm của quý vị sẽ hết lòng ủng hộ chúng tôi trong công việc duy trì và phát triển nền đạo học lâu đời tại Hải Ngoại. Về phần Ban Tổ Chức, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tính cách vui tươi, thoải mái quy mô của chương trình Lễ Hội qua những tiết mục vui chơi, ca vũ nhạc kịch của các tài năng trẻ Gia Đình Phật Tử Dược Sư, cùng với ca sĩ danh tiếng. Bên cạnh đó còn có các gian hàng bán thức ăn chay, đặc biệt hương vị quê hương để phục vụ quý Phật Tử, Quý Đồng Hương, và các bạn trẻ trong những ngày tham quan và chiêm bái Phật Ngọc và Chiêm Bái Lễ Lạy Xá Lợi Phật tại Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật.
          Chúng tôi xin đính kèm chi tiết mẫu Phiếu Bảo Trợ, bao gồm các loại bảo trợ để quý vị tùy nghi phát tâm ủng hộ. Khi phát tâm ủng hộ, xin quý vị vui lòng điền vào mẫu PHIẾU BẢO TRỢ(xin xem mẫu đính kèm) và ngân phiếu gởi về Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật trước ngày 01 tháng 07 năm 2016 để chúng tôi có đủ thời giờ sửa soạn BẰNG CÔNG ĐỨC. Tất cả số tiền bảo trợ của quý vị đều được trừ thuế cuối năm.
Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về:
CHÙA DƯỢC SƯ
6918 42nd Ave. S.; Seattle, WA 98118
Tel: 206-725-1070, Fax: 206-725-5100
Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org
          Chúng tôi chân thành tri ân Quý Phật Tử, Quý Đạo Hữu, Chư Đồng Hương và các Bạn Trẻ đã giúp đỡ Chùa, ủng hộ tài chánh trong nhiều năm qua. Nguyện cầu Đức Phật Dược Sư luôn luôn gia hộ quý liệt vị, cùng gia đình và thân bằng quyến thuộc thân tâm luôn an lạc, phúc lộc tròn đầy, gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo, vạn sự như ý
          Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
 
Ghi Chú Quan Trọng: Bàn ghế hay lều che mát quý công ty và quý cơ sở phải tự lo liệu.
 
PHIẾU BẢO TRỢ LỄ HỘI
PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT &
KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
 
Tên & Họ
Tên Công Ty: __________________________________________
Tên Người Liên Lạc: ______________ Số Điện Thoại______________
Địa chỉ Công Ty: __________________________________________
Thành Phố: _______________Tiểu Bang: ______ Zip:_____________
E-mail: _____________________ Website: _____________________
 
CÔNG TY/ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI/ CÁ NHÂN
CHÚNG TÔI MUỐN BẢO TRỢ HẠNG:
 
________ I      ($10,000.00)
________ II     ($07,000.00)
________ III    ($05,000.00)
________ IV    ($03,000.00)
________ V     ($02,000.00)
 
CÔNG TY/ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI/
CÁ NHÂN CHÚNG TÔI MUỐN:
 
___ Sử dụng một chiếc bàn để trưng bày những sản phẩm của công ty
___ Thông báo cơ sở thương mại của chúng tôi trong dịp Ca Nhạc trên sân khấu
___ Một chiếc bàn để trưng bày những sản phẩm và thông báo trên sân khấu ca nhạc.
___ Số tiền bảo trợ đính kèm là: ___________________
 
          Xin vui lòng gởi PHIẾU BẢO TRỢ và ngân phiếu gởi về Chùa Dược Sư & Chùa Dược Sư Vạn Phật trước ngày 01 tháng 07 năm 2016 để chúng tôi có đủ thời giờ sửa soạn BẰNG CÔNG ĐỨC. Chi phiếu xin đề:
 
CHÙA DƯỢC SƯ
6918 42nd Ave. S.; Seattle, WA 98118
Tel: 206-725-1070, Fax: 206-725-5100
Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org
          Cảm ơn quý liệt vị đã hết lòng ủng hộ, nhờ vậy mà LỀ HỘI PHẬT NGỌC, CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT & KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT thành công tốt đẹp.

 

       

THƯ MỜI

          - KHÓA TU GIA HẠNH NGÀY 30 THÁNG 07 ĐẾN 03 THÁNG 08 NĂM 2016

         - LỄ HỘI PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT NGÀY 04/08 ĐẾN 07/08/2016

         - LỄ KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2016

          - ĐẠI LỄ VU LAN LẦN THỨ 2560 NGÀY 13 THÁNG 08 NĂM 2016

          Kính Gởi: Chư Phật Tử và Ðồng Hương

          Hằng năm, cứ mỗi độ thu về, như nhắc nhở tất cả mọi người nói chung, người con Phật nói riêng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Ðể đáp đền thâm ân của chư Phật, và cũng là để noi theo gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên, Chùa Dược Sư và Chùa Dược SưVạn Phật sẽ long trọng tổ chức ngày ÐẠI LỄ VU LAN, Phật Lịch 2560, vào lúc 11:00 sáng THỨ BẢY NGÀY 13 THÁNG 08 NĂM 2016 TẠI CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT(có chương trình riêng)

          Trước ngày Đại Lễ Vu Lan, CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT SẼ CÓ KHÓA TU GIA HẠNH(CHƯ TĂNG NI CÁC NƠI VÂN TẬP VỀ RẤT ĐÔNG) BẮT ĐẦU VÀO NGÀY 30 THÁNG 08 NĂM 2016 và KẾT THÚC VÀO NGÀY 03 THÁNG 08 NĂM 2016

          Đặt Biệt: Chúng tôi cũng hoan hỷ thông báo đến toàn thể Chư Phật Tử, quý Đồng Hương xa gần được biết. Tiếp theo Khoá Tu Gia Hạnh là: LỄ HỘI PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT VÀO NGÀY 04 THÁNG 08 NĂM ĐẾN 07 THÁNG 08 NĂM 2016, CÙNG VỚI SỰ GÓP MẶT CỦA CÁC CA SĨ ĐẾN TỪ CALIFORNIA(có chương trình riêng)

          Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể chư Phật Tử, chư Đồng Hương, chư Hội Đoàn Việt Mỹ, các cấp cơ quan chính quyền sở tại, và tất cả mọi người không phân biệt quốc gia, chủng tộc xa gần dành chút ít thì giờ về Chùa tham dự ngày các ngày Ðại Lễ nói trên, trước là tri ân ngôi Tam Bảo, sau là cùng nhau cầu nguyện cho thế giới Hòa Bình, Chúng Sanh An Lạc, cho cửu huyền thất tổ được siêu thăng. Đồng thời cũng cầu cho chính tự bản thân mỗi người cũng tích tụ thêm phước đức, nhờ đó mà tai qua nạn khỏi, bệnh khổ nghiệp chướng tiêu trừ, hạnh lành tăng trưởng để hưởng phước lộc đời nầy và đời kiếp tương lai.

          Sự hiện diện của quý vị trong ngày các ngày ĐẠI LỄ KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN, LỄ HỘI PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬTĐẠI LỄ VU LAN là một khích lệ lớn lao cho chúng tôi trên bước đường hoằng pháp lợi sanh tại hải ngoại.

          Kính chúc quý vị luôn luôn an lành trong ánh từ quang của chư Phật.

          Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

                                                                      Trân Trọng
                                                                T. M. Ban Tổ Chức
 
                                                              T. T. Thích Đồng Trung

 

 

KHÓA TU MÙA THU

Năm 2016

(Ngày 03, 04 & 05- 09- 2016)

 

Nhằm đáp ứng lòng khao khát trở về với cội nguồn tâm linh, và phát triển đời sống an lạc. KHÓA TU MÙA THU năm nay được tổ chức vào NGÀY 03, 04 & 05 THÁNG 09 NĂM 2016.

Trong khoá tu học, các thiền sinh sẽ được hướng dẫn những nội dung sinh hoạt như sau:

             * Hướng dẫn ngồi thiền và lý thuyết căn bản.

* Lễ Phật và đọc các bài Kinh Nhật Dụng, Hành Trì Sám Pháp.

* Niệm Phật Tam Muội

            - Những Bài Pháp Thoại mang màu sắc thiền đạo nhằm giải tỏa khổ đau, xây dựng hạnh phúc cá nhân và gia đình trong môi trường sinh hoạt của xã hội Tây Phương.

            - Những buổi pháp đàm, thiền trà và chia xẻ kinh nghiệm, thảo luận những sự khác biệt Văn Hóa giữa các thế hệ con em và cha mẹ theo cái nhìn của thiền quán, rút tỉa những kinh nghiệm tu học để áp dụng vào trong đời sống hằng ngày.

            Nội dung sinh hoạt khóa tu sẽ đem đến những ổn định trong tâm hồn, và đó cũng là hành trang duy nhất để chúng ta sống một cuộc sống hiện tại có ý nghĩa.

            Thay mặt Ban Tổ Chức khoá tu, chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật Tử, quý Thân Hữu và các bạn trẻ cố gắng về tham dự KHÓA TU MÙA THU NĂM 2016 tại CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT.

            Kính Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

                                                                                                     

Nay Kính

Thích Ðồng Trung

 
 
Công Trình Xây Cất Chánh Điện
DƯỢC SƯ VẠN PHẬT

 

CÔNG TRÌNH XÂY CẤT CHÁNH ĐIỆN TÔN THỜ MƯỜI NGÀN PHẬT DƯỢC SƯ, GỌI TẮC LÀ CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT ĐÃ HOÀN THÀNH VIÊN MÃN. Hiện nay chùa đã và đang trang trí Chánh Điện Dược Sư Vạn Phật và Hội Trường. Về phần trang trí trong chánh điện và hội trường Chùa đang cần:

          - Làm handrail lên chánh điện Vạn Phật tổng chi phí $13880.00

          - 3 bộ salon tại phòng khách, giá mỗi bộ là $1500.00 đến $2500.00

          - Tráng xi măng chung quanh Chùa chi phí khoảng $15,000.00

          - Làm sidewalk và đèn đường dọc theo phía nam hông Chùa theo yêu cầu của City Of Seattle chi phi/ phỏng đoán từ $50,000.00 đến $60,000.00

          - Bảo trợ vé máy bay ca sĩ đến từ California mỗi vé giá $300.00.
         Vì thế Ban Kiến Thiết và Đạo Tràng Chùa Dược Sư Vạn Phật ước mong mọi giới Phật Tử và chư Đồng Hương xa gần hoan hỷ góp lời cầu nguyện bằng cách ủng hộ mỗi người bao xi măng hay nhiều hơn, một cái bàn dài hoặc nhiều hơn, mỗi gia đình 1 bộ Salon, mỗi người hoặc mỗi gia đình 1 vé máy bay cho Ca Sĩ,…. Hoặc ủng hộ tài chánh dưới hình thức cúng dường hoặc phát tâm thỉnh pho tượng Dược Sư cao 08 inches, KHẮC TÊN CHÍNH MÌNH, CON, CHÁU, CHẮC, TỨ THÂN PHỤ MẪU, HIỆN TIỀN HAY QUÁ VÃNG để lưu thờ tại Chánh Điện Chùa Dược Sư Vạn Phật, là nơi nhiều người đến chiêm ngưỡng lễ bái. Mỗi pho tượng cúng dường với số tịnh tài là $250.00 Mỹ Kim và quý vị có thể đóng góp nhiều lần trong thời gian một năm.

Chúng tôi cũng chân thành tri ân quý đạo hữu, gia đình, và chư ân nhân đã giúp đỡ Chùa, ủng hộ tài chánh trong nhiều năm qua. Mọi hoan hỷ ủng hộ, chi phiếu xin đề Chùa Dược Sư và gởi về theo địa chỉ:

 

CHÙA DƯỢC SƯ

6918 42nd Ave. S.; Seattle, WA 98118

Tel: 206-725-1070, Fax: 206-7255100;

Điện Thư: chuaduocsu@duocsu.org

 

          Nguyện cầu Đức Phật Dược Sư luôn luôn gia hộ quý đạo hữu, gia đình và ân nhân cùng thân bằng quyến thuộc thân tâm luôn an lạc, phúc lộc tròn đầy, gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo, vạn sự như ý.

 

                                                       Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát
                                                                         Trân Trọng
                                                                Trụ Trì Chùa Dược Sư
                                                          Thượng Tọa Thích Đồng Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công Trình Xây Cất Chùa Dược Sư Vạn Phật

(Xem tiếp hình ảnh xây cất)

 

 

KHÓA TU MÙA XUÂN

Năm 2016

(Ngày 28, 29 & 30- 05- 2016)

 

Nhằm đáp ứng lòng khao khát trở về với cội nguồn tâm linh, và phát triển đời sống an lạc. KHÓA TU MÙA XUÂN năm nay được tổ chức vào NGÀY 28, 29 & 30 THÁNG 05 NĂM 2016. 

            Trong khoá tu học, các thiền sinh sẽ được hướng dẫn những nội dung sinh hoạt như sau:

             * Hướng dẫn ngồi thiền và lý thuyết căn bản.

* Lễ Phật và đọc các bài Kinh Nhật Dụng, Hành Trì Sám Pháp.

* Niệm Phật Tam Muội

            - Những Bài Pháp Thoại mang màu sắc thiền đạo nhằm giải tỏa khổ đau, xây dựng hạnh phúc cá nhân và gia đình trong môi trường sinh hoạt của xã hội Tây Phương.

            - Những buổi pháp đàm, thiền trà và chia xẻ kinh nghiệm, thảo luận những sự khác biệt Văn Hóa giữa các thế hệ con em và cha mẹ theo cái nhìn của thiền quán, rút tỉa những kinh nghiệm tu học để áp dụng vào trong đời sống hằng ngày.

            Nội dung sinh hoạt khóa tu sẽ đem đến những ổn định trong tâm hồn, và đó cũng là hành trang duy nhất để chúng ta sống một cuộc sống hiện tại có ý nghĩa.

            Thay mặt Ban Tổ Chức khoá tu, chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật Tử, quý Thân Hữu và các bạn trẻ cố gắng về tham dự KHÓA TU MÙA XUÂN NĂM 2016 tại CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT.

            Kính Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

                                                                                                                      

Nay Kính

Thích Ðồng Trung

 

Trở Lại Trang Nhà

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

 

 Chương Trình Tổng Quát 16

 Khóa Tu Mùa Thu 2016

 Chương Trình Chi Tiết
 Phiếu Ghi Danh Khóa Tu

 

 HÌNH ẢNH

 

  Hương Sắc Các Mùa
  Tu Học
  Tu Học Phật Đản
  Xuân
  Quán Niệm