Trang Chủ Thông Báo Tu Học Pháp Âm Chùa Dược Sư Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
    
Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
 
  THÔNG BÁO TU HỌC   

 

 
KHÓA TU ĐÔNG XUÂN
Năm 2021
(Ngày 13 & 14 tháng 03 năm 2021)
 
Nhằm đáp ứng lòng khao khát trở về với cội nguồn tâm linh, và phát triển đời sống an lạc. KHÓA TU ĐÔNG XUÂN năm nay được tổ chức vào NGÀY 13 THÁNG 03 ĐẾN NGÀY 14 THÁNG 03 NĂM 2021. 
            Trong khoá tu học, các thiền sinh sẽ được hướng dẫn những nội dung sinh hoạt như sau:
             * Hướng dẫn ngồi thiền và lý thuyết căn bản.
* Lễ Phật và đọc các bài Kinh Nhật Dụng, Hành Trì Sám Pháp.
* Niệm Phật Tam Muội
         - Những Bài Pháp Thoại mang màu sắc thiền đạo nhằm giải tỏa khổ đau, xây dựng hạnh phúc cá nhân và gia đình trong môi trường sinh hoạt của xã hội Tây Phương.
            - Những buổi pháp đàm, thiền trà và chia xẻ kinh nghiệm, thảo luận những sự khác biệt Văn Hóa giữa các thế hệ con em và cha mẹ theo cái nhìn của thiền quán, rút tỉa những kinh nghiệm tu học để áp dụng vào trong đời sống hằng ngày.
            Nội dung sinh hoạt khóa tu sẽ đem đến những ổn định trong tâm hồn, và đó cũng là hành trang duy nhất để chúng ta sống một cuộc sống hiện tại có ý nghĩa.
            Thay mặt Ban Tổ Chức khoá tu, chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật Tử, quý Thân Hữu và các bạn trẻ cố gắng về tham dự KHÓA TU ĐÔNG XUÂN NĂM 2021 tại CHÙA DƯỢC SƯ.
            Kính Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
                                                                                                                       
Nay Kính
Thích Ðồng Trung
 
 
Chương Trình Tu Học
 
            Dưới sự hướng dẫn của THƯỢNG TỌA THÍCH ĐỒNG TRUNG và TĂNG ĐÒAN Chùa Dược Sư, khóa tu sẽ khai mạc vào lúc:
            - 10:00 Sáng Thứ Bảy ngày 13 tháng 03 năm 2021 và hoàn mãn vào lúc 05:00 Chủ Nhật ngày 14 tháng 03 năm 2021.
            Khi tham dự khóa tu, xin quý vị vui lòng điền vào phiếu ghi danh gởi về văn phòng Chùa Dược Sư càng sớm càng tốt, để Ban Tổ Chức tiện việc sắp xếp.
            Ghi Chú: Khi tham dự khóa tu, xin quý vị vui lòng mang theo túi ngủ, và các vật dụng cần thiết cho cá nhân.
 
 
Phiếu Ghi Danh Tham Dự Khoa Tu
 
          Kính thưa Thầy Trụ Trì/ Viện Trưởng,
          Chúng con tên .............................................................
          Pháp danh: .............................Sanh năm:.......................
          Điện Thoại Nhà: ...................  Điện Thoại Sở ................
          Địa Chỉ: ........................................................................
          Thành Phố: .................................................................
          Tiểu Bang: ............................ Zip Code:.......................
         Xin được ghi danh tham dự Khóa Tu Đông Xuân ngày 13 tháng 03 đến 14 tháng 03 năm 2021 tại Chùa Dược Sư.
          Thiền Sinh Ký Tên
 
                                                      Về Đầu Trang ->>>
 
 
CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TỔNG QUÁT
TẠI CHÙA DƯỢC SƯ NĂM 2021
 
HẰNG NGÀY:
Hằng ngày đều có thời khóa tu học cho Tăng đòan tại chùa Dược Sư theo giờ quy định:
05:00 AM        Thời kinh sáng & Lễ Sám Hối.
07:00 PM         Thiền Tọa & Tụng Kinh
 
HẰNG TUẦN 
THỨ BẢY
11:00  AM        Thuyết Pháp
12:30  PM    Kinh Cầu An bá tánh & Cầu Siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ.
CHỦ NHẬT  
10:00 AM         Lớp Việt Ngữ & Sinh họat GĐPT.
02:00 PM         Hành Trì Đại Bi Sám Pháp & trì tụng Kinh Pháp Hoa.
HẰNG THÁNG
 
JANUARY: 
09-01-21 Quán Niệm
23-01-21 Vía Phật Thích Ca Thành Đạo(Seattle)
30-01-21 Lễ Tất Niên  & Thiền Trà Cuối Năm
           
            FEBRUARY:
            06-02-21 Lễ Tạ Ân Cửu Huyền Thất Tổ
          11-02-21 LỄ ĐÓN GIAO THỪA & VÍA PHẬT DI LẶC
          19-02-21 Lễ Cầu An Giải Trừ Tai Nạn đầu năm
          20-02-21 Lễ Cầu An Khai Kinh Dược Sư
27-02-21 Rằm Thượng Nguyên & Xổ Số
 
MARCH
06-03-21 Lễ chhuyển hóa những khó khăn thành may mắn
13-03-21 KHÓA TU ĐÔNG XUÂN
20-03-21 Lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Xuất Gia
27-03-21 Lễ Đức Bổn Sư Nhập Niết Bàn
 
APRIL 
03-04-21 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát
03-04-21 Vía Phổ Hiền Bồ Tát
10-04-21 Quán Niệm
24-04-21 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
MAY
01-05-21 Vía Chuẩn Đề Bồ Tát 
08-05-21 Quán Niệm
15-05-21 Vía Văn Thù Bồ Tát
22-05-21 ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN(SEATTLE)
29-05-21 KHÓA TU MÙA XUÂN
 
JUNE
05-06-21 Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức
12-06-21 Quán Niệm 
26-06-21 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ  
 
JULY  
03-07-21 ĐẠI LỄ AN VỊ 10,000 TÔN TƯỢNG PHẬT DƯỢC SƯ
04-07-21 LỄ HỘI CHERRY                             
10-07-21 Quán Niệm 
24-07-21 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
31-08-20 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)
 
AUGUST
05-08-21 LỄ KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC CDSVP
08-08-21 LỄ CUNG TIỂN PHẬT NGỌC CHÙA DƯỢC SƯ VẠN PHẬT
14-08-21 Quán Niệm
14-08-21 Vía Đại Thế Chí Bồ Tát
21-08-21 ĐẠI LỄ VU LAN(SEATTLE)
28-08-21 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
SEPTEMBER
04-09-21 KHÓA TU MÙA THU
06-09-21 DU NGOẠN NGOÀI TRỜI    
11-09-21 Quán Niệm
11-09-21 Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát
11-09-21 Giỗ Tổ Truyền Đăng(02-08-1991) 
21-09-21 Tết Trung Thu
25-09-21 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
 
OCTOBER
10-10-21 Quán Niệm 
23-10-21 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
23-10-21 Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát(Seattle)
 
NOVEMBER  
06-11-21 LỄ VÍA PHẬT DƯỢC SƯ & CHẨN TẾ THẬP LOẠI CÔ HỒN 
13-11-21 Quán Niệm 
20-11-21 Lễ Hiệp Kỵ Chư Tổ  
20-11-21 Rằm Hạ Nguyên(Seattle)
27-11-21 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ 
         
          DECEMBER 
11-12-21 KHÓA TU MÙA ĐÔNG
18-12-21 Vía Phật A Di Đà(Seattle)
25-12-21 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ
            
Chú Ý: Xin Chư Phật Tử & Quý Đồng Hương lưu giữ chương trình nầy để theo dõi sự sinh hoạt của chùa Dược Sư trọn năm 2021.
 
  
THE GENERAL SCHEDULE OF
BUDDHIST RETREATS, TRAININGS & ACTIVITIES OF
THE YEAR 2021 AT DUOC SU TEMPLE
---o0o---
 
DAILY ACTIVITIES:
There are training and learning sessions for Duoc Su Buddhist Sangha at the appointed time:
05:00 AM Chanting Surangama Mantra & repentant rite
07:00 PM Evening Meditation & Chanting
 
WEEKLY ACTIVITIES: 
Every Saturday:
11:00AM A sermon given by Venerable Thich Dong Trung
12:30PM Prayer for Peace & Requiem for Souls and for Ancestors
Every Sunday:
10:00AM  Vietnamese classes & Activities of Vietnamese Buddhist Youth Group
02:00PM  Teaching Vimalakirti Nirdesa Sutra by Venerable Thich Dong Trung, & chanting Saddharmapundarika Sutra.
 
MONTHLY ACTIVITIES:
 
JANUARY:
Jan 09, 21 Mindfulness
Jan 23, 21 Sakyamuni Buddha attained enlightenment
Jan 30, 21 End of the year ceremony & Tea Meditation
 
FEBRUARY:
Feb 06, 21 Ceremony for expressing gratitude to Ancestors
Feb 11, 21 WELCOMING THE NEW YEAR’S EVE PRAYER & CEREMONY OF WORSHIPING THE VIRTUE OF THE HAPPY BUDDHA
Feb 19, 21 Praying for peace (joys, happiness) to revoke the Bad Karma
Feb 20, 21 Opening the Medicine Master Buddha Sutra, New Year prayer for peace
          Feb 27, 21 Celebration the Full Moon: The full moon of The First Month of a year.
       
        MARCH
        Mar 06, 21 Ceremony of transforming difficulties & misfortunes into joys & happiness 
Mar 13, 21 WINTER-SPRING RETREAT (3days)
Mar 20, 21 Ceremony of worshiping the Prince Siddhartha Gautama finding enlightenment to Buddhism
Mar 27, 21 Ceremoney of  worshiping The Virtue of  Sakyamuni Buddha enter Nirvana
 
APRIL
Apr 03, 21 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva.
Apr 03, 21 Ceremony of worshiping The Virtue of Universal Worthy Bodhisattva
Apr 10, 21 Mindfulness
Apr 24, 21 Meditation towards the Pure Land
 
MAY
May 01, 21 Ceremony of worshiping The Virtue of Eighteen Hands Bodhisattva
May 08, 21 Mindfulness
May 15, 21 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Understanding Bodhisattva
May 22, 21 CELEBRATING CEREMONY OF SAKYAMUNI BUDDHA'S BIRTH
May 29, 21 SPRING RETREAT (3 days) & FIELD TRIP
 
JUNE 
Jun 05, 21 Ceremony of worshiping The Virtue of Thich Quang Duc Bodhisattva.
Jun 12, 21 Mindfulness
Jun 26, 21 Contemplating of Meditation path to the mind
 
JULY
Jul 03, 21 GREAT CEREMONY TO SECURE 10,000 STATUES OF MEDICINE BUDDHA
Jul 04, 21 CHERRY FESTIVAL(FIELD TRIP)
Jul 10, 21 Mindfulness
Jul 24, 20 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha
Jul 31, 21 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva (SEA) 
 
AUGUST
Aug 06, 21 OPENING FESTIVITIES OF THE EMERALD BUDDHA OF CDSVP
Aug 08, 21 FAREWELL CEREMONY EMERALD BUDDHA OF CDSVP
Aug 14, 21 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Strength Bodhisattva
Aug 14, 21 Mindfulness
Aug 21, 21 GRANT CEREMONY OF ULLAMBANA or SANGHAS' NEW YEAR(SEA)
Aug 28, 21 Meditate towards the Pure Land
 
SEPTEMBER
Sept 04, 21 FALL RETREAT(3 days)
Sept 06, 21 FIELD TRIP
Sep 11, 21 Mindfulness
Sept 11, 21 Ceremony of worshiping The Virtue of Earth Treasury Bodhisattva
Sept 11, 21 Memorial Day of the Patriarch passing on The Enlightenment Lamp
Sept 21, 21 Full-moon Festival
Sept 25, 21 Meditate towards the Pure Land.
 
OCTOBER
Oct 10, 21 Mindfulness
Oct 23, 21 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva.
Oct 23, 21 Meditate towards the Pure Land.
 
NOVEMBER
Nov 06, 21 CEREMONY OF WORSHOPING THE VIRTUE OF MEDICINE MASTER BUDDHA & OFFER FOOD TO THE TEN DIFFERING KIND OF HUNGERY GHOST
Nov 13, 21 Mindfulness
Nov 20, 21 Ceremony of worshiping all Buddhist Patriarchs
Nov 20, 21 Celebration the Full Moon: The full moon of the first month of the Last Quarter of a year(SEA).
Nov 27, 21 Meditate towards the Pure Land
 
DECEMBER
Dec 11, 21 WINTER RETREAT(3 days)
Dec 12, 21 Contemplating of Meditation path to the mind
Dec 18, 21 Ceremony of worshiping the Virtue of Amitabha Buddha(MI)
Dec 25, 21 Meditate towards the Pure Land
 
Please keep this General Schedule Of Year 2021 for the Retreats, Trainings & Activities of Duoc Su Temple.
 
Về Đầu Trang ->>>
                

 

 

 

 HÌNH ẢNH

 

  Hương Sắc Các Mùa
  Tu Học
  Tu Học Phật Đản 
  Xuân
  Quán Niệm