Trang Chủ Thông Báo Tu Học Pháp Âm Chùa Dược Sư Kinh Sách Xây Chánh Điện Hình Ảnh
    Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật  
THÔNG BÁO TU HỌC 

 

 
KHÓA TU ĐÔNG XUÂN
Năm 2014
(Ngày 28 tháng 02, 2014 & 01 & 02-03, 2014)
 
Nhằm đáp ứng lòng khao khát trở về với cội nguồn tâm linh, và phát triển đời sống an lạc. KHÓA TU ĐÔNG XUÂN năm nay được tổ chức vào NGÀY 28 THÁNG 02, 2014 - 01& 02 THÁNG 03 NĂM 2014
            Trong khoá tu học, các thiền sinh sẽ được hướng dẫn những nội dung sinh hoạt như sau:
             * Hướng dẫn ngồi thiền và lý thuyết căn bản.
* Lễ Phật và đọc các bài Kinh Nhật Dụng, Hành Trì Sám Pháp.
* Niệm Phật Tam Muội
            - Những Bài Pháp Thoại mang màu sắc thiền đạo nhằm giải tỏa khổ đau, xây dựng hạnh phúc cá nhân và gia đình trong môi trường sinh hoạt của xã hội Tây Phương.
            - Những buổi pháp đàm, thiền trà và chia xẻ kinh nghiệm, thảo luận những sự khác biệt Văn Hóa giữa các thế hệ con em và cha mẹ theo cái nhìn của thiền quán, rút tỉa những kinh nghiệm tu học để áp dụng vào trong đời sống hằng ngày.
            Nội dung sinh hoạt khóa tu sẽ đem đến những ổn định trong tâm hồn, và đó cũng là hành trang duy nhất để chúng ta sống một cuộc sống hiện tại có ý nghĩa.
            Thay mặt Ban Tổ Chức khoá tu, chúng tôi trân trọng kính mời quý Phật Tử, quý Thân Hữu và các bạn trẻ cố gắng về tham dự KHÓA TU ĐÔNG XUÂN NĂM 2014 tại CHÙA DƯỢC SƯ.
            Kính Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
                                                                                                                       
Nay Kính
Thích Ðồng Trung

 

 

Chương Trình Tu Học

 

            Dưới sự hướng dẫn của THƯỢNG TỌA THÍCH ĐỒNG TRUNG và TĂNG ĐÒAN Chùa Dược Sư, khóa tu sẽ khai mạc vào lúc:

            - 04:00 Chiều Thứ Sáu ngày 28 tháng 02 năm 2014 và hoàn mãn vào lúc 12:30 Chiều Chủ Nhật ngày 02 tháng 03 năm 2014.

            Khi tham dự khóa tu, xin quý vị vui lòng điền vào phiếu ghi danh gởi về văn phòng Chùa Dược Sư càng sớm càng tốt, để Ban Tổ Chức tiện việc sắp xếp.

            Ghi Chú: Khi tham dự khóa tu, xin quý vị vui lòng mang theo túi ngủ, và các vật dụng cần thiết cho cá nhân.

 

 

Phiếu Ghi Danh Tham Dự Khoa Tu

 

          Kính thưa Thầy Trụ Trì/ Viện Trưởng,
          Chúng con tên ....................................................................................
          Pháp danh: .....................................Sanh năm:.....................................
          Điện Thoại Nhà: .........................  Điện Thoại Sở ............................
          Địa Chỉ: .............................................................................................
          Thành Phố: .........................................................................................
          Tiểu Bang: ..................................... Zip Code:....................................
         Xin được ghi danh tham dự Khóa Tu Đông Xuân ngày 28 tháng 02, 2014 - 01& 02 tháng 03 năm 2014 tại Chùa Dược Sư.
          Thiền Sinh Ký Tên

 

                                                                               Về Đầu Trang ->>>

 

 

Chương Trình Chi Tiết

KHÓA TU ĐÔNG XUÂN 2014

Tại Chùa Dược Sư

---o0o---

          

         1- THỨ SÁU NGÀY 28-02-2014

                   15:30 Phật tử và chư đồng hương về Chùa

                   16:00 Lễ khai mạc khóa tu

                   17:00 Thủy Sám Quyển Thượng

                   18:00 Dược Thực

                   19:00 Pháp Thoại: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG

                   20:30 Hành trì: Thiền Quy Hướng Tịnh Độ Tịnh Độ

                   22:00 Chỉ Tịnh           

         2- THỨ BẢY NGÀY 01- 03-2014:

                   05:00 Thức chúng vệ sinh cá nhân                   

                   05:30 Công Phu Sáng, Niệm Phật & Kinh hành

                   07:00 Ðiểm tâm

                   07:30 Thiền tọa, thiền hành

                   09:00 Thuỷ Sám Quyển Trung

                   11:00 Pháp Thọai: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG

                   12:30 Dùng Cơm Quả Đường

                   13:30 Nghỉ trưa giải lao

                   14:00 Thiền Trà

                   16:00 Hành Trì: Thiền Tọa & Thiền Hành

                   18:00 Dược Thực

                   19:00 Pháp thoại: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG

                   20:30 Hành Trì: Niệm Phật & kinh hành

                   22:00 Chỉ tịnh 

            3- CHỦ NHẬT NGÀY 02-03-2014:

                   05:00 Thức chúng, vệ sinh cá nhân

                   05:30 Công Phu Sáng, Niệm Phật & Kinh hành

                   07:00 Điểm tâm

                   08:00 Thủy Sám Quyển Hạ

                   11:00 Pháp Thoại: T. T. THÍCH ĐỒNG TRUNG

                   12:30 Dùng cơm trưa chánh niệm

                   13:30 Lễ Mãn Khóa Tu & Chụp hình lưu niệm

 
                                                     Về Đầu Trang ->>>

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TỔNG QUÁT

TẠI CHÙA DƯỢC SƯ NĂM 2014

 

  HẰNG NGÀY:

        Hằng ngày đều có thời khóa tu học cho Tăng đòan tại chùa Dược Sư

      theo giờ quy định:

        05:00 AM         Thời kinh sáng & Lễ Sám Hối.

        07:00 PM          Thiền Tọa & Tụng Kinh.

  HẰNG TUẦN

  THỨ BẢY

        11:00  AM        Thuyết Pháp

        12:30  PM         Kinh Cầu An bá tánh & Cầu Siêu cho hương linh cửu

         huyền thất tổ.

  CHỦ NHẬT

        10:00 AM         Lớp Việt Ngữ & Sinh họat GĐPT.

        02:00 PM         Giảng Kinh Duy Ma Cật & trì tụng Kinh Pháp Hoa.

  HẰNG THÁNG

   JANUARY:

        11-01-14 Quán Niệm & Lễ Phật Thích Ca Thành Đạo

        18-01-14 Lễ Tất Niên & Thiền Trà

        25-01-14 Lễ Tạ Ơn Cửu Huyền

        30-01-14 Đón Giao Thừa & Vía Phật Di Lặc

  FEBRUARY:  

        07-02-14 Lễ Cầu An Giải Trừ Tai Nạn

        08-02-14 Lễ Khai Kinh Dược Sư & Cầu An Đầu Năm 

        15-02-14 Lễ Rằm Thượng Nguyên

        22-02-14 Lễ chuyển hóa những khó khăn thành may mắn an vui &

        Đàn Dược Sư Thất Châu  

         28-02-14 KHÓA TU ĐÔNG XUÂN 

  MARCH:

        08-03-14 Lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Xuất Gia 

        08-03-14 Quán Niệm

        15-03-14 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát 

        22-03-14 Vía Phổ Hiền Bồ Tát

        29-03-14 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ   

  APRIL 

        12-04-14 Quán Niệm 

        19-04-14 Vía Chuẩn Đề Bồ Tát 

        26-04-14 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

  MAY

        03-05-14 Vía Văn Thù Bồ Tát 

           10-05-14 LỄ RƯỚC XE HOA & ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

        11-05-14 Lễ Các Bà Mẹ

        17-05-14 Vía Bồ Tát Thích Quảng Đức

        24-05-14 KHÓA TU MÙA XUÂN

  JUNE

        14-06-14 Quán Niệm 

        28-06-14 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ             

  JULY

        04-07-14 KHÓA TU MÙA HÈ                              

        12-07-14 Quán Niệm

        19-07-14 Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

        26-07-14 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ  

  AUGUST

        02-08-14 Vía Đại Thế Chí Bồ Tát                          

        09-08-14 ĐẠI LỄ VU LAN 

        16-08-14 Quán Niệm

        23-08-14 Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát

        30-08-14 KHÓA TU MÙA THU     

  SEPTEMBER

        01-09-13 KẾT THÚC KHÓA TU MÙA THU

        06-09-14 Giỗ Tổ Truyền Đăng

        08-09-14 Tết Trung Thu

        11-09-14 LỄ CUNG NGHINH PHẬT NGỌC

        13-09-14 KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT NGỌC

        21-09-14 ĐẠI LỄ CUNG TIỂN PHẬT NGỌC

        27-09-14 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ   

  OCTOBER

        11-10-14 Quán Niệm & Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

        25-10-14 Lễ Vía Đức Phật Dược Sư

        26-10-14 Đàn Dược Sư Thất Châu     

  NOVEMBER

        08-11-14 KHÓA TU MÙA ĐÔNG

        15-11-14 Quán Niệm

        29-11-14 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

 DECEMBER          

        06-12-14 Lễ Rằm Hạ Nguyên

        13-12-14 Lễ Hiệp Kỵ Chư Tổ & Quán Niệm

        27-12-14 Thiền Quy Hướng Tịnh Độ

 

        Chú Ý : Xin Chư Phật Tử & Quý Đồng Hương lưu giữ chương trình

        này để theo dõi sự sinh hoạt của chùa Dược Sư trọn năm 2014.

 

  

THE GENERAL SCHEDULE OF

BUDDHIST RETREATS, TRAININGS & ACTIVITIES OF

THE YEAR 2014 AT DUOC SU TEMPLE

---o0o---

 

 DAILY ACTIVITIES:

       There are training and learning sessions for Duoc Su Buddhist Sangha at the

       appointed time:

       05:00 AM Chanting Surangama Mantra & repentant rite

       07:00 PM Evening Meditation & Chanting

  WEEKLY ACTIVITIES: 

  Every Saturday:

      11:00AM A sermon given by Venerable Thich Dong Trung                                

      12:30PM Prayer for Peace & Requiem for Souls and for Ancestors

  Every Sunday:

       10:00AM  Vietnamese classes & Activities of Vietnamese Buddhist Youth Group

       02:00PM  Teaching Vimalakirti Nirdesa Sutra by Venerable Thich Dong Trung,

                      & chanting Saddharmapundarika Sutra.

 

  MONTHLY ACTIVITIES:

  JANUARY:

  Jan 11, 14 Contemplating of Meditation path to the mind & Sakyamuni Buddha

                  attained enlightenment

  Jan 18, 14 End of the year ceremony & Tea Meditation

  Jan 25, 14 Ceremony for expressing gratitude to Ancestors

  Jan 30, 14 Welcoming the New Year's Eve prayer &

                Ceremony of worshiping the Virtue of The Happy Buddha.

  FEBRUARY:

  Feb 02, 14 Praying for peace (joys, happiness) to revoke the Bad Karma

  Feb 08, 14 Opening the Medicine Master Buddha Sutra, New Year prayer for peace

  Feb 15, 14 Celebration the Full Moon: The full moon of The First Month of a year

  Feb 22, 14 Ceremony of transforming difficulties & misfortunes into joys &

                  happiness & Prayers of peace to the Seven Medicine Buddha  

  Feb 28, 14 WINTER-SPRING RETREAT (3days)

  MARCH

  Mar 08, 14 Ceremony of worshiping the Prince Siddhartha Gautama finding

                   enlightenment to Buddhism

  Mar 03, 14 Contemplating of Meditation path to the mind

  Mar 15, 14 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva

  Mar 22, 14 Ceremony of worshiping The Virtue of Universal Worthy Bodhisattva

  Mar 29, 14 Meditating and chanting the name of Amitabha Buddha

  APRIL

  Apr 12, 14 Contemplating of Meditation path to the mind

  Apr 19, 14 Ceremony of worshiping The Virtue of Chuẩn Đề Bodhisattva

  Apr 26, 14 Meditating and chanting the name of Amitabha Buddha

  MAY

  May 03, 14 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Understanding Bodhisattva

  May 10, 14 Buddhist marching floats & Celebrating ceremony of Sakyamuni

                  Buddha's Birth

  May 11, 14 Mother Day

  May 17, 14 Ceremony of worshiping The Virtue of Thich Quang Duc Bodhisattva.

  May 24, 14 SPRING RETREAT (3 days)

  JUNE

  Jun 14, 14 Contemplating of Meditation path to the mind

  Jun 28, 13  Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.

  JULY

  Jul 04, 14 SUMMER RETREAT (3 days)

  Jul 12, 14 Contemplating of Meditation path to the mind

  Jul 19, 14 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva

  Jul 26, 14 Meditation to direct your mind to Pure Lane

  AUGUST

  Aug 02, 14 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Strength Bodhisattva

  Aug 09, 14 Grant ceremony of Ullambana or Sanghas' New Year

  Aug 16, 14 Contemplating of Meditation path to the mind

  Aug 23, 14 Ceremony of worshiping The Virtue of Earth Treasury Bodhisattva,

  Aug 30, 14 FALL RETREAT(3 days)

  SEPTEMBER

  Sep 01, 14 THE END OF FALL RETREAT(3 days)

  Sep 06, 14 Memorial Day of the Patriarch passing on The Enlightenment Lamp

  Sept 08, 14  Full-moon Festival

  Sep 11, 14 CEREMONY PROCESSION JADE BUDDHA

  Sept 13, 14 OPENING FESTIVITIES OF THE EMERALD BUDDHA

  Sept 21, 14 FAREWELL CEREMONY EMERALD BUDDHA

  Sept 27, 14 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.

  OCTOBER

  Oct 11, 14 Ceremony of worshiping The Virtue of Great Compassion Bodhisattva

  Oct 25, 14 Ceremony of worshiping the Virtue of Medicine Master Buddha &

  Oct 26, 14 Prayers of peace to the Seven Medicine Buddha  

  NOVEMBER

  Nov 11, 14 WINTER RETREAT(3 days)

  Nov 15, 14 Contemplating of Meditation path to the mind

  Nov 29, 14 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.

  DECEMBER

  Dec 06, 14 Celebration the Full Moon: The full moon of the first month of the Last

                 Quarter of a year.

  Dec 13, 14 Ceremony of worshiping all Buddhist Patriarchs       

                 & Contemplating of Meditation path to the mind

  Dec 27, 14 Meditating & chanting the name of Amitabha Buddha.

 

       Please keep this General Schedule Of Year 2014 for the Retreats, Trainings &

       Activities of Duoc Su Temple

 

                                                                                       Về Đầu Trang ->>>

                                                              

Trở Lại Trang Nhà