Bồ Tát
Cũng Phong Trần
Nhật Hoa Quang
--o0o--
 
Buồn còn đây
Lại rơi vào phiền muộn.
Ðau còn đây,
Lại bị vết gai đâm.
Như sóng biển,
Vỗ tan ghềnh đá dựng.
Dù thân không,
Bồ Tát cũng phong trần.
 
-- o0o --