GỞI THẦY NĂM XƯA
Diệu Hóa
--o0o--
 
Thầy về miền lạnh một mùa đông
Áo vàng che tuyết, dáng nâu sồng
Lần đầu tuyết đổ trong quạnh quẽ
Nữa đêm thầy lặng lẽ bên song!
           
Thầy ơi! ngày ấy còn nhớ không?
Thầy đến mang theo ánh đạo hồng
Thầy gieo hạt quả bồ đề đạo
Công đức cao dày tựa núi sông.
           
Thầy đi hoằng pháp ở nơi nào?
Tình đạo nơi đây mãi rạt rào
Thầy đến xây chùa, đi thuyết pháp
Hoằng truyền chân đạo mãi không thôi
           
Nhớ thầy, mỗi độ tuyết rơi rơi
Xuân qua, hoa nở thắm núi đồi
Hoa khai đường đạo thầy gieo rắc
Nhớ mãi lần thầy đến chùa tôi.
Vulan 97, Michigan
-- o0o --