THẮP TRĂNG DỌI ÐUỐC
Từ Hoa Nghiêm Về
Triều Tâm Ảnh
--o0o--
                                                         
Lỡ quãy gói tang bồng một thuở
Thì quê hương là vạn kiếp lưu đày
Hành trang mây chiều tóc rối phương say
Trong tim lớn tam thiên hồ mộng.
Ngồi kể nhau nghe chuyện đời đã tạnh
Ngoài hiên người những xác lá vi vu
Những mái nhà ai trăng chiếu vô từ
Nhớ kỷ niệm trong khoang đời hèn mọn.
Dăm bảy gánh càn khôn nửa vời thư đọng
Vệt khói thời gian câu chuyện đèn mờ
Hắc hiu bên mành gió thoảng vu vơ
Từ quá khứ những tri âm đứng dậy.
Ðã ba đào xưa ai cười sóng dội
Ðể ngày xuân nay ai đuổi mộng vàng
Ðời chúng mình quê quán lang thang
Không ngoảnh lại những phương cầu lận đận.
Không thao thức bạc vàng quyến niệm
Không cau mặt đau, những sự tình cờ
Có ải trạm biên đầu gió hú làm thơ
Có suối ngọc mười phương trăng tụ lại.
Chuyện thế gian dù ai mời ai hỏi
Nụ cười bỉ nhân đá lạnh rêu mờ
Một chung trà uống cạn cổ sơ
Một tách rượu mời hư không bằng hữu.
Ðốt lửa, đồi cao soi mặt mày túy tử
Bên đống than hồng hợp hội quần tiên
Kinh và thơ trộn lẫn tâm huyền
Tăng và Ðạo bá vai chàng cuồng sĩ.
Gác chân lên nhau nụ cười như nhị
Lũ Sơn Tăng này thế trí đã quên
Óc não loài người tục tử vô duyên
Gương lồng bóng sân khấu đời đã mãn.
Anh em ta cánh buồm rong dũi mãi
Hướng vô cùng mà chẳng hướng về đâu
Ngồi nhiên thầm mà muôn ngựa vó sau
Thế giới ba ngàn sát na tâm ảnh.
Từ vô đích liên hoa cửu phẩm
Từ thiên thu nhất thiết hiện tiền
Vẫy tay chào lý sự Hoa Nghiêm
-- o0o --