Nhớ Mẹ
Viết cho nỗi xót thương một người mẹ
Ðan Phượng
--o0o--
 
Mỗi lần nắng ấm hắt bên song
Xao xát tiếng chim kêu não nùng
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng
Chập chờn sống lại những ngày không.
 
Tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời
Lúc người còn sống, tôi đôi mươi
Mỗi lần  nắng mới lên đầu ngõ
Áo trắng mẹ phơi trên dậu thưa.
 
Hình dáng mẹ tôi chẳng xóa mờ
Hãy còn mường tượng thuở còn thơ
Nét cười hiền hậu như tiên ấy
Mãi mãi trong đời, đẹp như mơ.
-- o0o --