MÙA VU LAN
Ðầu Tiên Của Con
Vu Lan 96
Diệp Lê
--o0o--
                                                 
Trăng tròn tháng bảy Vu Lan
Trăm hoa đua nở lan tràn khắp nơi.
Ru con mẹ hát ầu ơi
Ngày sau con lớn giúp đời, từ bi.
Biết điều hay phải, lễ nghi
Học theo Ðức Phật, một vì Thế Tôn.
Mỗi ngày con lớn thêm khôn
Trau dồi đức hạnh, dung ngôn cho tường.
Hướng về thế giới tình thương.
Thoát đời phiền não, theo gương Di Ðà.
Mục Kiền Liên có đâu xa
Cứu mẹ thoát khỏi ta bà trầm luân.
Thần thông đạo lý thấm nhuần
Dệt nên chữ HIẾU bao xuân lưu truyền.
Ðể đời tình mẹ thiêng liêng
Còn tình mẫu tử, còn đời vàng son
Ðêm nay mẹ viết cho con
Là ngày báo hiếu, vuông tròn đầu tiên.
Vu Lan ngày lễ mẹ hiền
Mẹ mong con mãi bình yên một đời.
-- o0o --