Xuân Mới
Xuân Huệ Belcher
--o0o--
 
Mùa Ðông dứt, Xuân bắt đầu đổi mới
Trong tâm hồn phới phới đón Xuân sang
Trong tâm tư tôi cãm thấy nhẹ nhàng
Xin dâng cúng lên mười phương Chư Phật.
 
Cầu Chư Phật chứng tri lòng thành thật
Ðộ chúng sanh thoát khỏi bể trầm luân
Ðộ chúng con thêm ý chí kiên cường
Tu tinh tấn lắng nghe lời thầy tổ.
 
Xuân đạo lý, Xuân không còn đau khổ
Viết đôi vần thơ Thiền giữa mùa Xuân
Khắp đâu đây vang khúc nhạc tưng bừng
Ðể chào đón mùa một Xuân bất tận.
 
Xuân Hoan hỷ, đây mùa Xuân Di Lặc
Nhân thế an bình, hết khổ lầm than
Từ độ về nương dưới bóng từ quang
Con cảm thấy tâm an bình dễ chịu.
 
Xuân an lạc nhưng tâm hồn thấy thiếu
Mùa Xuân nầy con nhớ mãi không nguôi
Ngày mẫu thân yêu quý đã qua đời
Cầu chư Phật oai linh và cứu độ.
 (Jan-26-1997)
-- o0o --