Ðồng Cảm
--o0o--
 
- Nhìn nhau mộng đã bước vào trong mơ
Bụi bay, mà tưởng mây mờ
Thương nhau là đã sai giờ ngó nhau
                        (Mưa Nguồn-Bùi Giáng)
Và rồi:
- Bước phiêu bồng mọc trăng ngàn
Thành xưa phố cũ muôn vàn phía sau
                                    (Bùi Giáng)
 
Kính Tặng Bùi Giáng
Minh Hạnh
--o0o--
 
- Hôm nay ngồi ngắm mưa nguồn
Cỏ hoa du mục nghe hồn quạnh đau
Nhành mai sương sớm bên đào
Dòng theo cổ độ nhìn theo dấu người
Trời Nam gió bão bên đồi
Ngàn năm nước mắt chưa nguôi hết sầu
Tìm biểu tượng biết tìm đâu
Cô đơn một khối tinh cầu chứa chan
Ngủ dài bên cuộc truy hoan
Môi cười bằng lệ giọng vàng nao nao
Não nùng dạo khúc ly tao
Vô Thường xóa nước mắt trào bờ mi
Dặm về cất bước lên thì
Trăng vàng soi bóng người đi cuối trời
Bờ Xuân thắm nụ vàng tươi
Nhụy hoa chung cuộc cho đời hương bay.
-- o0o --