Cát Bụi Tìm Em
Minh Hạnh
--o0o--
 
Em từ cất bước tha phương
Vẫn thường nhớ mẹ vẫn thương quê nhà
Chân đi mỗi bước một xa
Mỗi lần nhớ mẹ lệ nhòa lòng đau
 
Chị nay tóc đã bạc màu
Ngày đi nhớ chị bước đầu vào Xuân
Ðến nay trăng đã hạ tuần
Và em của chị qua Xuân mấy mùa
 
Chị ơi em nhớ năm xưa
Ði cùng với chị lên Chùa dâng hoa
Ước mơ mãi ở quê nhà
Ðể cùng theo chị dâng hoa cúng Chùa
 
Em đi qua hết mấy mùa
Xa rồi quê cũ xa Chùa thân yêu
Còn đâu chuông đổ sớm chiều
Còn đâu ngày cũ thân yêu vô vàn
 
Ðường về cố quận xa xăm
Nơi đây đất khách con tằm vương tơ
Em đi năm tháng hững hờ
Quê nhà chị vẫn ước mơ em về
 
Ngàn năm trăng lỡ hẹn thề
Chân trời mây phủ bốn bề gió mưa
Cung đàn sẳn mấy đường tơ
Thì trong gió thoảng có thừa trăm năm
 
Xin đừng gạn đục tìm trong
Tìm đâu bằng được giữa dòng khổ đau
Dưỡng nuôi thân ngọn gió lùa
Thấm lòng gạt lệ cho mùa trổ hoa
 
Mong sao chị ở quê nhà
Tìm trong cát bụi đã là có em.
-- o0o --