Một Trời Xuân
Trúc Ngọc Trần Mỹ Dung
--o0o--
 
 
Giữa nắng Xuân tôi là đôi cánh én
Trong khung trời mây nhẹ lững lờ trôi
Hoa tươi nở khoe mùa Xuân thật đẹp
Má hây hồng, son đỏ thắm trên môi
 
Mỗi bước chân đi ca bài đạo khúc
Thả vào mây gởi tặng khắp muôn nơi
Nghe tim nhịp từng hồi như cơn lốc
Một mùa Xuân, Xuân Di Lặc đây rồi.
 
Tôi còn nhớ mùa Xuân nơi Ðâu Suất?
Ðề tặng nhau, tặng những đóa Xuân tươi
Giờ phiêu lãng một phương trời cách biệt
Trên đường đời, Xuân  chưa nở trong tôi
 
Tôi cứ bảo một ngày quay trở lại?
Khung trời xưa cảnh củ vẫn còn đây
Và chừng đó muà Xuân là miên viễn
Xuân trong tôi, trong trí giác tuyệt vời.
Xuân 98
-- o0o --