Ngày Phật Ðản 98
Trần Mỹ Dung
--o0o--
 
Khắp cả bầu trời trong thật trong
Líu lo chim hót rộn cả lòng
Ðâu đây khúc nhạc mừng réo rắc
Bay quyện hương trầm, từng quyện xông
 
Nghe tiếng kinh cầu vang đó đây
Vang xa thấu đến tận chân mây
Hồi chuông thức tỉnh ngày Phật Ðản
Ấm cả muôn loài, ấm cỏ cây
 
Tôi thấy lòng tôi nhẹ vô cùng
Nhẹ vợi như quyện khói lam xông
Ru say bướm ngủ trên cành trúc
Tỏa khắp trần gian ngát hương thơm.
-- o0o --