Vu Lan Nhớ Mẹ
Trần Mỹ Dung
--o0o--
  
Lá rụng bay bay nhớ mẹ hiền
Ðêm nay khi trở giấc cô miên
Lòng nghe đau xót con nhớ mẹ
Mẹ đã an phan dưới mộ yên.
 
Ðã mấy Thu rồi Thu lại Thu
Dường như lá rụng cảnh âm u
Cảnh xưa còn đó mẹ xa cách
Cách mấy trùng khơi sương khói mù.
 
Tháng bảy mưa bay nhớ cảnh Chùa
Hồi chuông vọng thức thuở xa xưa
Vu Lan theo mẹ dâng hương lễ
Ướt đẫm lòng con như đổ mưa.
-- o0o --