Công Cha Nghĩa Mẹ
Nhất Quán
--o0o--
  
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Lời ca từ thuở lên ba
Lời ru êm ái tình thương đậm đà
Nhớ ngày cắp sách đến trường
Mẹ đưa con đến bên đường thùy dương
Con học hai chữ yêu thương
Thương cha, kính mẹ song đường chiều mai
Lớn lên bổn phận làm trai
Từ đường phụng dưỡng nhớ hoài ngàn năm
Nhưng rồi quê mẹ xa xăm
Con xa phụ mẫu bao năm đổi dời
Nhìn về cố quận mẹ ơi
Chỉ còn mây trắng đổi dời bay bay.
-- o0o --