Nơi Nương Tựa
Thân tặng các Thiền Sinh trong Khóa Tu Mùa Hè 1998
Tại Chùa Dược Sư
Trúc Ngọc-Trần Mỹ Dung
--o0o--
 
Cảnh Chùa Dược Sư dễ dừng chân
Ðất tốt nở hoa đẹp bội phần
Ðối cảnh trang nghiêm tâm vắng lặng
Còn gì tươi đẹp cảnh duyên tâm.
 
Mỗi bước chân đi một đóa hoa
Vườn thiền thanh tịnh hương lan xa
Ðất Phật an lành tâm hướng đạo         
Tu học hát ca chung một nhà.
 
Thầy bạn cùng nhau tâm chí tâm
Nguyện học gắng hành nghĩa cao thâm
Tháng tháng năm năm không xao lãng
Chắc hẳn rồi đây hết lỗi lầm.
 
Thầy dạy ta nên cùng một lòng
Hộ trì chánh pháp thầy hằng mong
Ban vui, cứu khổ hạnh Bồ Tát
Vì Phật, chúng sanh phật tánh đồng.
-- o0o --