Công Ðức Xây Chùa
(Tán thán hạnh cúng dường của qúy Phật Tử chùa Dược Sư)
Nhật Hoa Quang
--o0o--
 
            Nhà cũ giờ đây chật quá rồi
Phật tử quy về tự khắp nơi
Chỗ ngồi không đủ bao thương khó
Thôi đành mưa nắng cũng là vui
 
Công đức mười phương góp tịnh tài
Tấm lòng Phật tử thật thương thay
Từ ngôi nhà cũ thành chùa tháp
Gom góp làm nên tự tháng ngày
 
Cảm động Mười Phương ai có hay
Thâm tình Phật tử tháng năm dài
Mưa gió chẳng nề thân giá lạnh
Sớm chiều Phật sự nguyện chung tay
 
Rung rung hơi thở lệ rưng rưng
Bà lão thành tâm nguyện rất thương
ỘCon nghèo chẳng có nhiều tiền bạcỢ
Dăm đồng lễ mọn phước như sương
 
Cộng đồng, phật tử quý đồng hương
Nắm gạo mớ rau vật chất thường
Tấm lòng trân trọng khôn diễn tả
Chung sức cùng nhau hạnh cúng dường
 
Hai năm chưa thể gọi là lâu
Ngày tháng dần qua cũng thật mau
Chùa mới sẽ thành nên tận lực
Trang nghiêm Chánh Ðiện nguyện làm đầu
 
Vất vả quản chi việc lập chùa
Làm thêm nới rộng mấy cho vừa
Chắt chiu đóng góp từng đồng lẻ
Công đức đong đầy cả gió mưa.
-- o0o --