Cuối Bước Thiền Hành
Nguyên Ðức
--o0o--
 
A Di Ðà Phật !
 
Seattle cuối hạ trời xanh màu trứng sáo
Vườn Tỳ Ni diễm ảo ánh nắng mai
Mẹ Hiền đó, trang nghiêm ngự Linh Ðài
Bao quanh bỡi cả vòm cây biếc lá.
 
Con dừng bước bên lối mòn sỏi đá
Ngắm Mẹ Hiền với tất cả kính thương
Mẹ ơi!  Con đang giữa vạn nẽo đường
Bị lôi kéo bỡi muôn ngàn lực tuyến.
 
Tâm hồng trần con mãi còn lưu luyến
Nầy Chân Như, nầy ái luyến dằng co
Nầy Ðà Thiên, nầy Ma quái trận đồ
Mẹ ơi Mẹ, dìu con qua bể khổ!
 
Cho tâm con đậu yên miền Tịnh Thổ
Cõi hồng trần từ đây thôi không khổ
Tiếng mõ kinh cầu vang vọng xa đưa
Ngở là trăm kỷ nhạc hòa hài.
 
Ồ chẳng phải! Tiếng muôn chim thi thố
Trong cung điện, từ nơi nơi mọi chỗ
Trong vườn xanh mườn mướt buổi bình minh
Ngàn tia nắng xuyên cành lá lung linh.
 
Trên thảm cỏ xanh màu xanh Ngọc Bích
Cuộc thiền hành đến đây là cuối đích
Tay trong tay dắc đến thiên thai
Tiếng khánh chuông đồng như thật như hư.
 
                                   Khóa Tu Mùa Hè 1998
                                   Seattle 8-9-1998
-- o0o --