Năm 2000
Trúc Ngọc-Trần Mỹ Dung
--o0o--
 
Năm hai ngàn Tết Tây gần sắp đến,                  
Tự nhũ mình sửa soạn kịp hay chưa?
Pháo nổ vang báo hiệu đón giao thừa
Miền Tây Bắc vẫn còn trong yên lặng
 
Không xe cộ, không bóng người qua lại
Năm mới rồi một năm mới vẻ vang
Vẫn yên vui như năm cũ đàng hoàng
Mọi sinh hoạt không có gì trở ngại
 
Thế kỷ hai mốt năm đầu tính lại
Lòng hỏi lòng nghĩ gì một năm qua?
Năm mới đây bao nếp sống an hoà!
Lòng rộn rã năm hai ngàn năm mới.
                                                01-01-2000
-- o0o --