RÁC
Trúc Sinh
--o0o--
 
Nếu bị coi là rác
Bạn chớ có lo chi
Vì mọi thứ đều là rác
Và cũng đều là hoa
                                   
Nếu bị coi là rác
Bạn chớ có than van
Bởi vì rác rất cần
Bón tốt hết mọi thứ.
 
Nếu bị coi là rác
Bạn dõng mãnh mỉm cười
Nụ cười tươi hỉ xả
Tất cả đều nhờ bạn
 
Nào rau cải xanh tươi
Nào bông hồng rực rỡ
Những thức ăn ngon lành
Cũng chuyển từ bạn đấy
 
Bạn nhớ đừng ưu phiền
Vì có bạn ở đời
Con người luôn vui khoẻ
Xã hội sẽ đi lên.
-- o0o --