Hạnh Nguyện
Thảo Michigan
--o0o--
 
Ôi mầu nhiệm lung linh trên chánh điện
Mắt sáng ngời thắp rạng vạn tình thương
Ðạo cảm thông không thể nghĩ với lường
Ðem tung vãi xóa tan sầu nhân thế.
 
Giọng ngọt ngào Thầy trao đạo vị,
Như sữa hiền tiếp máu chảy về tim
Trong mông lung con đơn độc đi tìm
Hành trang đạo tư lương làm lộ phí
 
Giáo pháp đó con đơm bông kết nhụy
Thừa hưởng gia tài của đạo Như Lai
Sống làm sao con thể hiện hình hài
Ðem an lạc cho trầm luân bể ái
 
Lời thầy dặn con khắc ghi nhớ mãi
Giữ giới nghiêm minh hạnh luật ân cần
Làm con Như Lai bỏ hờn bỏ giận
Tung vãi tình thương kết vạn nụ cười.
 
Ðể mai nầy hoa lá mãi xanh tươi
Xuân Di Lặc về trong con bất tận
Lời nhắn nhủ con nhớ nên cẩn thận
Thân khẩu ý ba nghiệp tội dễ mang
 
Con nói năng giữ chánh niệm đàng hoàng,
Kiểm soát ý khỏi ma vương cám dỗ
Ðược như vậy con thấy đời bớt khổ,
Sống hiền hoà trong nhà lửa ung dung.
 
Ðể mai đây thân tứ đại cuối cùng
Con chợt tỉnh thấy thuyền về bến đỗ.
-- o0o --