Một Lần Hạnh Ngộ
Nam Phương
Chicago 20-02-2000
--o0o--
 
Thù hận nhau chi
Một trăm năm đời người là mấy!
Gặp gở đây rồi, muôn vạn kiếp chia tay.
Trời đất đổi thay
Sáng nắng, chiều mưa,
Vô thường đâu có hẹn
Tấm thân hư huyễn,
Nay còn mai mất biết về đâu!
Khi ra đi để lại chút tình sầu
Với giọt nước mắt yêu thương
Của người còn ở lại.
Và bao nhiêu nhân ái
Xin cảm tạ người
Ta mang về thế giới bên kia
Rồi biết đâu những thiện nghiệp năm xưa
Sẽ có lúc cho ta
Một lần hạnh ngộ.
Những sợi tơ yêu thương
Cũng sẽ là chứng cớ
Cho ta gặp lại nhau
Trong thế giới nhân hòa.
-- o0o --