CHUẨN TU
Trúc Sinh
--o0o--
 
Mỗi tuần hai buổi học
Thầy dạy trò tận tình
Nghe pháp, rồi học kinh
Dù gặp nhiều bận rộn.
 
Mỗi tuần luôn hai buổi
Vào buổi tối mỗi tuần
Ðại chúng đến rất đông
Các chuẩn tu vui vẻ.
 
Cả già cùng với trẻ
Mài miệt nhớ nằm lòng
Cố gắng thực hành xong
Những điều thầy khuyên nhủ.
 
Trang kinh tuy xưa cũ
Nhưng rất mới bạn ơi
Là chân lý muôn đời
Có gì mới với cũ.
 
Không tin xin bạn thử
Cứ tập lại tập đi
Tập chuông mõ, tập quì
Học ăn cùng học nói.
           
Học gói với học mở
Học thở, và lặng im
Ði đứng phải trang nghiêm
Luôn luôn là chánh niệm.
 
Sống theo điều Phật dạy
Pháp không thể rời ta
Ta, chúng sanh hài hòa
Ðừng bao giờ nản chí.
 
Trước sau không dừng nghỉ
Một hướng đến tinh cần
Dẫn những kẻ có duyên
Ði vào đường chánh đạo.
 
Ta, người không kiêu ngạo
Quyết làm chủ lấy tâm
Lòng dặn lòng, một lòng
Diệt sân si nghiệp chướng
 
Phàm phu sống không tưởng
Nhưng nếu biết sửa sai
Quyết một lòng miệt mài
Tự dẫn mình vào đạo.
 
Ðêm tàn bình minh rạng
Sẽ giác ngộ người ơi
 
-- o0o --