Bài Học Thành Ðạo
(Thân kính tặng ACE Áo Lam)
Vương Thúy Nga
--o0o--
 
            Một mùa Thành Ðạo nữa lại về. Thành Ðạo là tên gọi của sự kiện chứng ngộ Niết Bàn. Một lần nữa, lòng chúng ta lại rộn lên niềm hân hoan chào đón ngày Ðức Thế Tôn hoàn thành công phu tu tập của ngài, công phu chuyển đổi vọng tâm để Niết Bàn hiển lộ. Thời điểm Thành Ðạo là lúc sao Mai mới mọc, đêm tối vô minh đã tan và ánh sáng trí tuệ đã đến: ánh sáng giải thoát và giác ngộ. Tất cả những sự kiện quan trọng trong cuộc đời Ngài từ Ðản Sanh, Xuất Gia cho đến Tu Khổ Hạnh, chiến đấu với Ma Vương rồi Thành Ðạo, Nhập Diệt..v.. v..  Thế Tôn đều để lại cho chúng ta những bài học vô cùng quí giá. Hôm nay mùa Thành Ðạo lại về, chúng ta hãy cùng nhau đi vào ý nghĩa Thành Ðạo và rút ra những bài học tu tập Ðạo Giải Thoát qua thông điệp Thành Ðạo của đức Thế Tôn.
            Ý nghĩa thứ nhất của Thành Ðạo là: con đường đi đến giải thoát là Trung Ðạo.
Sau khi từ bỏ con đường Khổ Hạnh và Thiền Ðịnh Ngoại Ðạo, Ðức Thế Tôn nhập định theo hướng mới(thiền định Phật giáo) và đi đến chứng đắc Ðạo Vô Thượng. Áp dụng bài học này vào cuộc sống anh chị em chúng ta cũng tránh xa hai thái cực:
- Một bên là quá hăng hái năng nổ, nhiệt tình
- Một bên quá giải đãi, buông lung, phóng dật.
Sau K6~i lần tu học hay mỗi kỳ Ðại hội, y như rằng chúng ta rất hăm hở về đơn vị, gia đình riêng... áp dụng, truyền đạt, tích cực đóng góp, xây dựng... nhưng cuối cùng thì thường thường là ngọn lửa nhiệt tình ấy đã bị thả nổi, buông lung, cho qua, rời rạc, và đâu lại vào đó. Chúng ta không có kế hoạch để nuôi dưỡng sự tu tập, vun bồi những chủng tử tốt, loại bỏ những cái xấu.. v..v.. Chúng ta chưa tự tạo ra thói quen tốt thường soi rọi lại mình và tập cho đàn em chúng ta làm như vậy. Như thói quen: Viết sổ việc thiện chẳng hạn, đã có từ những ngày xưa. Bây giờ: Sổ Hiếu, Sổ Hạnh, Sổ Dũng không được duy trì và nhắc nhở nên chúng ta không tiến bộ về mặt tu tập. Anh chị em chúng ta cần lưu tâm về việc này để khỏi mang tiếng người con Phật, người Huynh Trưởng trong Gia Ðình Áo Lam mà có khi bị Tam Ðộc chi phối còn mạnh hơn là một người chỉ mới đến với đạo Phật.
            Ý nghĩa thứ hai của Thành Ðạo là: bằng nổ lực của tự thân, với sự tu tập đúng Pháp, con người có thể giác ngộ ngay tại đời nầy.
Thật vậy, sinh ra là một con người, sống như một con người, Ðức Phật đã thành đạt trạng thái giác ngộ bằng chính sự kiên trì và nỗ lực cá nhân. Ngài không nói rằng chỉ một mình Ngài có thể thành Phật mà Ngài dạy rằng:
- Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành.
Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có thể tu tập để đi đến giác ngộ giải thoát khỏi phiền não, khổ đau. Thế Tôn đã mở ra cho chúng ta một niềm tin thoát khổ. Sự kiện Thành Ðạo vì vậy, như một lời thọ ký cho tất cả chúng sanh sẽ thành Phật trong tương lai. Là con của Ngài, hơn nữa là Huynh Trưởng GÐPT, sau lưng còn có đàn em, chúng ta nguyện nỗ lực tinh tấn trong sự tu sửa mình, xứng đáng là con của Như Lai. Như Lai có nghĩa là nói gì làm vậy, làm gì nói vậy. Ở đây chúng ta còn học được thêm một bài học sâu sắc về Thân Giáo của người Huynh Trưởng:
- Người anh, người chị phải luôn là tấm gương sáng cho đàn em noi theo.
Chúng ta không những dạy Phật Pháp cho các em, mà còn phải hành Phật Pháp qua Thân, Miệng, Ý cho các em noi theo; không chỉ ở Chùa, ở Ðoàn, trong giờ dạy... mà cả ở nhà, ở mọi nơi và trong mọi lúc nữa. Nhiều người nghe nói Thành Ðạo Trong Hiện Kiếp thì liền la lên rằng: Làm sao tu trong một kiếp mà thành Phật được? Nhưng họ đã quên rằng Thành Phật trong hiện kiếp không có nghĩa là mới tu trong kiếp này mà đã tu trong vô lượng kiếp sau cùng, cũng như Thái Tử Tất Ðạt Ða vốn là Bồ Tát Hộ Minh từ cung Trời Ðâu Suất giáng trần vậy.
            Một ý nghĩa nữa của ngày Thành Ðạo là: nội dung của Thành Ðạo là giải thoát
Giải đây là giải thoát khỏi Tham ái, Chấp thủ mà không cần thiết phải chạy trốn khỏi cuộc đời. Thật vậy, tự ngã và lòng ham muốn mãnh liệt nơi ta là ngục tù to lớn nhất giam giữ ta trong sinh tử luân hồi, trong phiền não khổ đau. Trong cuộc sống trước mặt, dù đã có sẵn lý tưởng, châm ngôn... đôi khi chúng ta cũng chán nản đến nỗi thốt lên rằng:
- Làm việc GÐPT là vướng phiền não, vừa tốn kém năng lượng, thời gian và tiền bạc...
Ðó là vì chúng ta chưa biết áp dụng bài học này:
- Cái làm cho chúng ta phiền não, tiêu hao năng lượng vô ích không phải vì sinh hoạt GÐPT mà là vì trong khi sinh hoạt GÐPT, chúng ta còn quá nhiều tham vọng cố chấp, thị phi...
Nếu chúng ta biết buông bỏ những thứ đó, đặt những gánh nặng xuống, nghĩa là làm việc với tâm vô tư, không thành kiến, không phê phán, không kể công... thì ta sẽ được thanh thản nhẹ nhành như lời Ðức Thế Tôn:
- Khi tâm ta thanh tịnh, ta thấy thế giới thanh tịnh. Cũng thế, với tâm thanh tịnh và an lạc, bất cứ môi trường nào, hoàn cảnh nào, thời điểm nào và con người nào, đối với người tu tập giải thoát đều thấy đó là môi trường lý tưởng, không cần phải thay đổi hoàn cảnh, cuộc sống... gì cả mà chỉ cần thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ đầy ngã tính đã thành tập khí lâu đời của chúng ta.
            Ý nghĩa thứ tư của Thành Ðạo là: Mười đạo quân của Ma Vương không phải là một thế lực vô minh từ bên ngoài mà chính là ngay tại tâm ta.
Thật vậy, Ðức Phật chỉ rõ ràng mười đạo binh của ma vương đó là:
01- Ham muốn
02- Nản chí
03- Ðói và khát
04- Ái dục,
05- Dã dượi
06- Hôn trầm
07- Sợ hãi
08- Hoài nghi
09- Gièm pha và ngoan cố chiếm đoạt
10- Tự phụ & khinh thường người khác.
Chúng ta thấy rõ ràng chính mười kẻ thù, có thể làm cho chúng ta thân bại danh liệt, càng ngày càng lún sâu vào mê lầm của ngã chấp. Do vậy, thành công hay thất bại là do ta có thắng lướt được mười tên giặc trong nhà này không chứ không ai khác quấy phá chúng ta một cách mạnh mẽ và ác liệt hơn mười tên giặc này. Chúng không những quấy phá bản thân chúng ta mà còn làm ảnh hưởng xấu đến đoàn thể, tổ chức của chúng ta; ví dụ như: Con ma Gièm Pha & Ngoan Cố làm mất tình đoàn kết thương yêu giữa anh chị em mình. Con ma Tự Phụ & Khinh Thường Người Khác làm ngã chấp tăng trưởng, xét đoán sai lầm, làm cho ta trở nên dễ ghét & khó thân cận dưới mắt mọi người, bạn bè và anh chị em. Con ma Ðói Khát cũng không kém nguy hiểm. Ðói Khát đây không phải là đói cơm khát nước mà là lòng tham không đáy về mọi thứ.  Ðói khát đây sẽ đưa đến chiếm đoạt, một sự chiếm hữu không chân chánh. Chiếm đoạt đây cũng không phải là trộm cắp tiền bạc của cải mà là chiếm đoạt tiếng tốt danh thơm và công lao hay tiếng vỗ tay của người khác chẳng hạn. Con ma này luôn thúc giục ta thấy mình đúng,  người khác sai, mình hay người  dở, mình phải người trái..v..v.. nó lôi kéo chúng ta quay cuồng trong dục vọng đen tối, điên đảo thị phi, làm cho ta mất đi cái tâm trong sáng bất sinh của thuở ban đầu. Quả thật đạo quân Ma Vương có khả năng lôi ta xuống vực thẳm của khổ đau phiền não. Nhận diện được chúng, tất nhiên ta có cách đối phó rồi. Vì vậy, tu tập là luôn tỉnh thức để nhận biết khi chúng vừa xuất hiện dưới hình thức một vọng niệm nhỏ, nhen nhúm lên trong tâm ta, đừng chạy theo chúng, nhìn thẳng vào chúng và duy trì chánh niệm, để cho chúng tự sanh tự diệt, tự đến tự đi, thì chúng không thể sai sử hay lôi kéo ta được. Ðó là lúc chúng ta phải dùng tới sức mạnh của định tâm, nhờ thường xuyên thiền tập, ta có thể quán chiếu tâm mình, nhận diện chân tướng của mười đạo quân này dưới bất cứ hình tướng nào, nỗ lực tinh tấn loại bỏ chúng, từng tên giặc một, cho đến khi tâm ta đạt được sự an lạc thảnh thơi. Ðể đối trị và nhiếp phục chúng, ngay trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta phải chuyên tâm tu tập thực hành hạnh: Ít Ham Muốn, Biết Ðủ, Khiêm Tốn, Bao Dung và luôn tinh cần soi rọi tâm mình, ghi nhớ lời Lục Tổ Huệ Năng: Tự Thấy Lỗi Mình, Không Thấy Lỗi Người
            Từ bốn bài học chung của sự kiện Thành Ðạo, chúng ta có thể rút ra những bài học nhỏ, cụ thể riêng cho bản thân mình, tập thể mình, đơn vị mình, gia đình nhỏ của mình..v..v... Thân kính chúc Anh Chị Em một mùa Thành Ðạo an lạc, thảnh thơi và giải thoát
-- o0o --