Viếng Chùa
Trúc Ngọc
--o0o--
 
Một hôm con viếng thăm Chùa
Thấy Phật hoan hỷ ngồi trên liên tòa
Lòng con rộn rả nở hoa
Bao nhiêu phiền muộn gần xa không còn
Lòng con một dạ sắc son
Dặn lòng tu tập không còn sân si
Thế gian lắm chuyện thị phi
Con thệ nguyện đoạn, thực thi đạo mầu
Lòng con một dạ khẩn cầu:
Chúng sanh vạn loại đạo mầu tiến tu
Giả từ kiếp sống phàm phu
Dự vào thánh quả chân như Niết Bàn.
 
-- o0o --