Cái Gì
Hoài Khanh.
--o0o--
 
Cái gì rồi cũng tàn phai
Chỉ còn nắng muộn trên tà huy bay
Cái gì rồi cũng là mây
Mây bay để lại tháng ngày hắt hiu
Cái gì rồi cũng tàn xiêu
Chỉ còn mưa muộn trên chiều biển Ðông
Cái gì rồi cũng hư không
Chỉ còn hữu hạn nắng trong mịt mùng
Cái gì rồi cũng lâm chung
Chỉ còn hoa nở trong rừng Trúc Lâm
Cái gì rồi cũng trăm năm
Chỉ còn giây phút ta nằm đợi ai.
-- o0o --