Thiền Hành
Diệu Thanh
--o0o--.
 
Trưa nay thiền bước quanh vườn,
Ngàn hoa nội cỏ trông dường an vui.
Sóc chim thong thả tìm mồi,
Ra, vào hơi thở tâm tôi nơi nào?
 
Nhớ lời Thầy giảng hôm nao,
Nhấc chân lên, xuống đi vào tĩnh tâm.
Thở đều niệm Phật lâm râm,
Ý tưởng rỗng lặng chân tâm tìm về.
-- o0o --