PHÁP DANH
Trúc Sinh
--o0o--
 
 
Tây Phương cực lạc an nhàn
Rất cần tu tập điều lành từ nay
Ung dung tự tại có ngay
Công trình xây dựng hàng ngày bấy lâu
Sang bờ Giác, đắc đạo mầu
In vào trong trí nhớ câu độ đời
Nhiều năm tinh tấn tuyệt vời
Hạnh lành chứa nhóm giữa đời nắng mưa 
Trúc Sinh, trúc mọc trong chùa
Trúc xinh, Trúc đứng góc chùa cũng xinh.
-- o0o --