Ðạo & Ðời
Trúc Sinh
--o0o--
 
Ra đời cất tiếng khổ a
Phải lo tu tập thoát ra luân hồi
Tất cả mọi chuyện trên đời
Ðừng nên thêm thắt nhiều lời thị phi
 
Hơn thua một tiếng làm chi
Thân nầy tuy có, đến kỳ hoàn không,
Ai người ngẫm nghỉ cho thông
Chết rồi nằm đó dại khôn không còn.
 
Người đời cất tiếng cười dòn
Sao không sống mãi để còn dạy khôn
Lúc nào cũng muốn được hơn
Thua đi một chút nổi cơn tam bành.
 
Nói lời nặng nhẹ chua chanh
Thêm vào thắt lại quyết tranh hơn người
Quên lời Phật dạy tuyệt vời:
Nói lời từ ái giúp đời học tu
 
Bao nhiêu là chuyện oán thù
Trong tâm lo trao sửa đừng tu chống kình
Cùng nhau chí thiết chí tình
Cùng nhau tu tập đời mình thảnh thơi
 
Thấy người có lỗi đầy vơi
Thật tình sữa lỗi giúp người vượt qua
Không nên trước mặt khen ra
Sau lưng chỉ trích khen ta tận cùng
 
Biến thành câu chuyện rối tung
Làm cho bạn đạo không cùng khổ đau
Một dạ hai lòng hại nhau
Làm sao tránh khỏi đọa đày kiếp sau
 
Phải lo sữa đổi mau mau
Không thì đời sống khác nào vô minh
Thuyết Phật dạy bảo tận tình
Lời thầy còn đó sao mình lại quên
 
Cùng  cha đức Phật đừng quên
Ðừng gây phiền não, bất yên thiền đường
Thực hành cuộc sống bình thường
Ðồng cùng vui vẽ nhịn nhường cùng tu
 
Tu là cùng đến lạc bang
Ðồng tâm nhất trí cùng sang bến bờ
Phật đà tin tưởng trông chờ
Ðàn con nhỏ dại đến bờ yên vui.
-- o0o --