Vườn Chớm Xuân
Diệu Thanh
--o0o--
 
Nhẹ nhàng Xuân đến nào hay,
Trông ra Xuyên-tuyết-hoa khai rộn ràng.
For-sy-thia khoác áo vàng,
Nàng đào rực đỏ lại càng thắm tươi,
A-ne-mone hé miệng cười,
Trà-hoa nở rộ đón mời bướm ong,
Hya-cinth khoe sắc, hương nồng,
Trúc thanh vươn lá mà hong nắng lành,
Hoa lê đơm vội đầy cành,
Mẫu-đơn còn hãy ngậm vành thanh tân,
Uất-kim-hương vẫn lần khân,
Nụ tròn e ấp giữa tầng lá xanh.
Ánh dương nạm sáng cây cành,
Xua tan giá buốt, vén mành thâm u.
-- o0o --