Xuân Tha Hương
Diệu Thanh
--o0o--
 
Tết đến nơi này thiếu dáng mai,
Ðào hoa hồng thắm đón Xuân thay.
Ngũ quả, tranh gà, câu đối đỏ,
Cổ bàn bánh mứt đủ chưng bày.
 
Xuân xưa tấc dạ còn vương vấn,
Tình quê tình nước vẫn ai hoài.
Thiều quang trôi mãi, tàn bóng xế,
Mong ngày giới trẻ chấp thang mây.
-- o0o --