Công Ðức Sanh Thành
Lâm Thượng
--o0o--
 
Ngày nào mẹ ẳm trên tay
Nay con khôn lớn tháng ngày bay xa
Mẹ nay tóc bạc tuổi già
Một hai con đếm mẹ đà sáu mươi
 
Ngày nay con lớn khôn rồi
Nhờ bầu sửa mẹ dưỡng nuôi ngày nào
Nuôi con mẹ khổ biết bao
Cơm nhai mẹ đút, ốm đau mẹ bồng
 
Nuôi con mẹ chẳng quản công
Miễn con khôn lớn là lòng mẹ mong
Bao năm cực khổ long đong
Tảo tầng gánh vát trong lòng héo hon
 
Món ngon vật lạ phần con
Mẹ cam chịu đắng lẫn cay phần mình
Nuôi con mẹ héo vóc hình
Cạn bầy sửa ngọt mà lòng không vơi
-- o0o --