Thương Mẹ, Nhớ Ba
Trúc Ngọc - Trần Mỹ Dung
--o0o--
 
Kính ba, dâng mẹ mùa Vu Lan
Con kính thăm ba viết đôi hàng
Tỏ bày tâm sự lòng nhung nhớ
Nhớ mẹ, thương ba thật ngút ngàn.
 
Bên Úc có buồn lắm không Ba
Bên dây con nhớ dáng ba già
Khi nào có dịp con sang Úc
Thăm chị, thăm anh, thăm cả nhà.
 
Xứ Úc bây giờ nắng hay mưa?
Bên nầy nắng nhẹ, cũng mưa thưa
Không nhiều nhưng đủ bay trong gió
Lạnh lẽo lòng con sớm chiều trưa.
 
Ba thắp dùm con một nén hương
Trên bàn thờ mẹ người con thương
Tuy là mẹ mất, lòng không mất
Mẹ ở trong con mẹ mãi thường.
-- o0o --